logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obuke za unapređenje efikasnosti i produktivnosti poslovnih procesa u martu i aprilu 2021. - Lean Consulting Srbija

 

1. Strukturirano rešavanje poslovnih problema

Cilj obuke:

Naučite osnovne principe i postupak strukturiranog rešavanja problema sa rokovima i kvalitetom, analizom njihovih uzroka i definisanjem mera koje će sprečiti njihovo ponavljanje.

Datum obuke:

Obuka će biti održana u tri modula u trajanju od po 2 sata 30. marta, 8. aprila i 13. aprila 2021. godine u periodu od 14 do 16 časova i jednom individualnom savetovanju u trajanju od sat vremena po organizaciji.

Način rada i cena:

Nakon svakog modula učesnici dobijaju praktičan zadatak koji rešavaju do termina narednog modula, odnosno savetovanja. Po završetku obuke učesnici dobijaju sertifikat.

 149 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Sadržaj obuke: Definisanje problema ili izazova, različiti pristupi kod poznatih i nepoznatih problema, različiti pristupi u rešavanju problema sa rokovima i kvalitetom, postupak strukturiranog rešavanja problema (PDCA ciklus u različitim formama), načini prikupljanja podataka, analiza uzroka problema, metode za analizu uzroka (Pareto princip, princip pitalica – 5Why), definisanje alternativa, izbor korektivnih mera, sprovođenje mera, praćenje efekata definisanih mera, učenje iz grešaka i deljenje znanja. Prolazak kroz brojne praktične primere. Obuka se sastoji iz tri teorijska i praktična modula i domaćih zadataka u kojima se prolazi kroz postupak strukturiranog rešavanja poslovnih problema.

Prijavi se ovde.

 

 

2. TWI KATA

Cilj obuke:

Naučite kako da rešavate poslovne probleme i sprovodite eksperimente koji će vas dovesti do rešavanja i manje poznatih problema. Pretvorite ovaj proces u svakodnevne rutine.

Datum obuke:

Obuka će biti održana u utorak 20. aprila 2021. godine u periodu od 14 do 17 časova. Obuku organizujemo u saradnji sa TWI Institutom za Centralnu Evropu.

Način rada i cena:

Po završetku obuke učesnici dobijaju sertifikat.

149 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Sadržaj obuke: Kata ugrađuje strukturirano razmišljanje u svakodnevni rad i brzo uspostavlja kulturu stalnog unapređenja i uključivanja zaposlenih. Naučite šta su Improvement Kata i Coaching Kata. Kata je jedna od često korišćenih metodologija za kontinuirano unapređenje procesa, primenu leana i postizanje operativne izvrsnosti. Može se naučiti i primeniti samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama za strukturirano rešavanje problema i unapređenje procesa i ljudi.

Prijavi se ovde.

 

 

3. Mapiranje poslovnih procesa

Cilj obuke:

Naučite da svoje procese učinite vidljivim, merljivim i upravljivim uz mapiranje procesa. Mapiranje procesa je osnova za rešavanje poslovnih problema, standardizaciju i primenu gotovo svih metoda unapređenja.

Datum obuke:

Obuka će biti održana u tri modula u trajanju od po 2 sata 31. marta, 7. aprila i 14. aprila 2021. godine u periodu od 14 do 16 časova i jednom individualnom savetovanju u trajanju od sat vremena po organizaciji.

Način rada i cena:

Nakon svakog modula učesnici dobijaju praktičan zadatak koji rešavaju do termina narednog modula, odnosno savetovanja. Po završetku obuke učesnici dobijaju sertifikat.

149 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Sadržaj obuke: Vrste procesa, definisanje elemenata procesa (6M), koje su vrste aktivnosti, određivanje redosleda i međusobne zavisnosti aktivnosti (dependency structured matrix), redno i paralelno terminiranje aktivnosti šta su okidači procesa i kako utiču na stabilnost i efikasnost procesa, vlasništvo nad procesima, pokazatelji uspešnosti procesa, aktivnosti sa fiksnim trajanjem i fiksnim resursima, prepoznavanje internih dobavljača i korisnika svakog procesa, modeli zrelosti procesa, postupak mapiranja procesa. Prolazak kroz brojne praktične primere. Obuka se sastoji iz tri teorijska i praktična modula i domaćih zadataka u kojima se prolazi kroz postupak mapiranja procesa.

Prijavi se ovde.

 

 

4. Povećanje efikasnosti i produktivnosti procesa

Cilj obuke:

Naučite da na lak i jednostavan način identifikujete rasipanja u procesu i sprovedete aktivnosti koje će dovesti do veće efikasnosti i produktivnosti.

Datum obuke:

Obuka će biti održana u tri modula u trajanju od po 2 sata 15. aprila, 19. aprila i 22. aprila 2021. godine u periodu od 14 do 16 časova i jednom individualnom savetovanju u trajanju od sat vremena po organizaciji.

Način rada i cena:

Nakon svakog modula učesnici dobijaju praktičan zadatak koji rešavaju do termina narednog modula, odnosno savetovanja. Po završetku obuke učesnici dobijaju sertifikat.

149 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Sadržaj obuke: Osnovne mapiranja procesa, definisanje osnovnih i pomoćnih tokova, aktivnosti koje stvaraju vrednost (VA) i aktivnosti koje predstavljaju rasipanja (NVA), 8 osnovnih rasipanja u procesima, prepoznavanje rasipanja u procesima, analiza uzroka rasipanja (Pareto princip, princip pitalica – 5Why), proračun osnovnih pokazatelja efikasnosti i produktivnosti (lead time, flow time, cycle time, takt time, OEE, OPE), postupak sprovođenja unapređenja (kako skratiti rokove, uštedeti prostor i smanjiti zalihe), praćenje efekata unapređenja. Prolazak kroz brojne praktične primere. Obuka se sastoji iz tri teorijska i praktična modula i domaćih zadataka u kojima se prolazi kroz proces unapređenja efikasnosti i produktivnosti.

Prijavi se ovde.