logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Set obuka najavljenih za sledeći period - ISS

 

1. Uvod u sistem menadžmenta energijom zasnovan na SRPS EN ISO 50001:2018

Datum: 7. april 2021.

Trajanje: jednodnevna obuka

U Institutu za standardizaciju Srbije prvi put će biti održan seminar sa temom „Kako poboljšati energetske performanse organizacije – Uvod u sistem menadžmenta energijom zasnovan na SRPS EN ISO 50001:2018.”

Svrha ovog seminara jeste da se polaznicima pruže osnovne informacije o zahtevima standarda SRPS ISO 50001:2018, da im se prikažu rešenja određenih problema na koje se nailazi u primeni standarda, kao i da se omogući razmena informacija između učesnika i predavača.

Seminar će prikazati mogućnosti za energetsku uštedu koja direktno doprinosi povećanju konkurentnosti organizacije. Na seminaru će biti predstavljeni osnovni pojmovi i zahtevi standarda za sistem menadžmenta energijom, kao i koristi koje organizacija ima od njegove primene. Biće reči o tome kako organizacija sledi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšavanja energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, u korišćenju i potrošnji energije.

Ovaj seminar je prvenstveno namenjen rukovodstvu organizacije koje želi da ostvari uštede kroz primenu sistema menadžmenta energijom (u oblasti proizvodnje i usluga), zatim onima koji planiraju da uvedu ovaj sistem ili su ga nedavno uveli, kao i svima koji se bave pitanjem uštede energije u svojim organizacijama.

Predavači: Vladimir J. Simić, vodeći proveravač i predavač (QMS, EMS, EnMS, OHSAS), konsultant za sisteme menadžmenta.

Mr Mirjana Mirković-Đorđević, rukovodilac Odeljenja za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde u ISS-u, sekretar Komisije KS CASCO, proveravač za QMS.

Naknada za učešće na vebinaru: 15.600,00 din.

U utvrđeni iznos naknade, uračunata je cena za uslugu onlajn čitanja standarda SRPS EN ISO 50001:2018 u periodu od 5 dana

Prijavite se na sledećem linku: https://docs.google.com/forms/d/1b0cqNrEiI99YpvSnON1VV6wrocOTjLRILrUDtXJvyZk/edit

Za sve dodatne informacije možete se javiti na tel: 064/643 053, ili imejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

2. Tumačenje zahteva SRPS ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

Datum: 11. maj 2021.

Trajanje: jednodnevna obuka

U skladu sa novonastalim okolnostima, Institut za standardizaciju Srbije na zahtev svojih korisnika ponovo organizuje obuku posvećenu tumačenju zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015 u formi vebinara. Ovom obukom učesnici mogu da steknu nova znanja zahvaljujući kojima će unaprediti i olakšati primenu sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) u svojim organizacijama.

Ovaj vebinar je koncipiran tako da bude od koristi i učesnicima koji su već upoznati sa standardom SRPS ISO 14001:2015 i koji žele da poboljšaju EMS, pružajući im priliku za diskusiju o problemima u tumačenju pojedinih zahteva standarda sa kojima se sreću u praksi, kao i onima koji se tek upoznaju sa standardom i kojima su potrebna objašnjenja u primeni ovog standarda.

Uz konkretne primere za ispunjavanje zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015 učesnici će kroz niz vežbi imati priliku da praktično primene stečeno znanje o principima EMS-a i na svojim radnim mestima.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen svim organizacijama koje su sertifikovane prema ISO 14001:2015 ili uvode sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u svoje organizacije, a naročito predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS), predstavnicima rukovodstva za druge sisteme menadžmenta (QMS i OHSAS), internim proveravačima EMS-a, kao i ostalima koji se bave EMS-om.

Biće obrađene sledeće teme:

– hronologija i razvoj ISO 14001,

– osnove EMS-a i procesnog pristupa,

– termini i definicije,

– svrha i koristi od Priloga SL iz ISO/IEC Direktiva, Deo 2,

– ključni koncepti, principi i struktura ISO 14001,

– tumačenje zahteva sa akcentom na: definisanje konteksta i zainteresovanih strana organizacije, liderstvo, menadžment rizicima, merenje ciljeva i upravljanje promenama, bolju zaštitu životne sredine, efektivniju komunikaciju, sagledavanje procesa iz ugla životnog ciklusa komunikacije i drugo.

Predavači: Branislava Milovanov, menadžer za obuke u StandCert d.o.o, predsednica KS CASCO, član KS A207 u ISS-u, menadžer kvalitetom, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS i OHSAS

Marina Donić, samostalni savetnik u Odeljenju za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde u ISS-u, sekretar KS A207, proveravač za QMS i EMS.

Naknada za učešće na vebinaru iznosi 12.000,00 din. Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, proverite na tel. 011/3409-340.

Prijavite se na sledećem linku: https://forms.gle/BV2qR5WyUHUHuZuPA

 

 

3. Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 za tela koja sertifikuju osobe

Datum: 22. i 23. april 2021.

Trajanje: dvodnevna obuka

Ovaj vebinar ima za cilj da pomogne u razumevanju i tumačenju zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012, kako bi polaznicima bila olakšana izrada neophodne dokumentacije i primena/održavanje primene standarda u svojoj organizaciji – sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba.

Sertifikacija osoba je jedan od načina za osiguranje da sertifikovana osoba ispunjava zahteve šeme sertifikacije. Poverenje u odgovarajuće šeme sertifikacije za osobe postiže se pomoću opšteprihvaćenog procesa ocenjivanja, nadzora koji slede i periodičnih ponovnih ocenjivanja kompetentnosti sertifikovanih osoba, za šta su potrebni zahtevi postavljeni u standardu SRPS ISO/IEC 17024:2012.

Teme koje će biti obrađene na vebinaru obuhvataju:

 strukturu standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012,  detaljno objašnjenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012,  opšte preporuke za izradu potrebne dokumentacije za rad i akreditaciju sertifikacionog tela, kao i korišćenje drugih standarda i normativnih dokumenata koji su neophodni za primenu standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen rukovodiocima i zaposlenima u sertifikacionim telima za sertifikaciju osoba koji imaju nameru da budu akreditovani ili na drugi način priznati da su kompetentni za pružanje usluga sertifikacije osoba uz poštovanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012, kao odgovornim licima za održavanje akreditacije sertifikacionog tela, odnosno odgovornim za primenu zahteva standarda.

Vebinar je takođe namenjen zaposlenima u organima državne uprave i javnim agencijama koji u svom delokrugu rada, odnosno nadležnostima, imaju licenciranje, ovlašćivanje, odobravanje ili neki drugi propisani vid priznavanja kvalifikovanosti i kompetentnosti osoba za obavljanje određenih poslova u skladu sa određenim propisima, kako bi u svom radu primenili standardizovane opšte principe i druge pojedine zahteve za tela koja sertifikuju osobe. Na taj način bi se olakšalo uspostavljanje okruženja za uzajamno priznavanje i opštu razmenu osoba, što je neophodan uslov za harmonizaciju tehničkog zakonodavstva u našoj zemlji sa tehničkim zakonodavstvom u Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici.

Predavač:

Radivoje Nikoličić, diplomirani mašinski inženjer, vodeći akreditacioni ocenjivač laboratorija, kontrolnih tela i sertifikacionih tela, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti mašinske industrije, kvaliteta, ocenjivanja usaglašenosti/tela za ocenjivanje usaglašenosti, akreditacije i tehničkog zakonodavstva.

Naknada za učešće na vebinaru iznosi 15.000,00 dinara i uključuje prezentacije predavača, uslugu onlajn čitanja standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 (u periodu od 5 dana) i potvrdu o pohađanju vebinara.

Informacije o redovnim popustima koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, proverite na tel.: 011/3409-340 ili 011/3409-390.

Prijavite se za učešće na ovom vebinaru preko linka: https://forms.gle/StM4TYLBmRdiivaV7

Detaljan program vebinara dobićete nakon prijave.

 

 

4. Interna provera sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 22301:2020

Datum: 13. i 14. april 2021.

Trajanje: dvodnevna obuka

Ostvarenje kontinuiteta poslovanja svakako je jedan od prioritetnih ciljeva svih organizacija. Usvajanje i razvoj BCMS-a prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 22301:2020, ima za cilj da pomogne organizacijama da to i ostvare.

Interne provere su jedan od ključnih procesa u okviru efikasnog BCMS-a. Pohađanjem ovog kursa steći ćete znanja i razviti veštine neophodne za sprovođenje internih provera u Vašim organizacijama.

Ovaj kurs razvija potrebne veštine za izveštavanje o primeni i efikasnosti procesa zasnovanih na SRPS EN ISO 22301:2020. Koristeći praktične primere tokom ovog kursa, naučićete kako da započnete proveru, pripremite i sprovedete aktivnosti provere, sastavite i distribuirate izveštaje o proveri i dovršite sve aktivnosti u okviru razvoja Vašeg sistema BCMS.

Obuka sadrži praktične vežbe čiji je cilj osposobljavanje polaznika za sprovođenje internih provera.

Polaznici ovog kursa će kroz praktične primere i predavanja biti upoznati sa:

– principima i tehnikama provere prema zahtevima standarda SRPS ISO ISO 19011:2018;

– zahtevima standarda SRPS EN ISO 22301:2020;

– korišćenjem veština provere;

– osnovnim konceptima provere, kao što su planiranje, izrada programa provere, načini sprovođenja i izveštavanje o nalazima provere.

Kome je kurs namenjen?

Vebinar je namenjen svim menadžerima BCMS-a, menadžerima integrisanih sistema, menadžerima sistema kvaliteta, zatim zaposlenima u bilo kojoj organizaciji, bez obzira na njenu delatnost, veličinu i vrstu, kao i svima koji su uključeni u proces provere BCMS-a.

Predavač:

Vladimir Simić, ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti sistema menadžmenta, član Komisije CASCO u ISS-u, konsultant, IRCA sertifikovani trener, višegodišnji menadžer za obuke, menadžer sistema kvaliteta, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS, OHSAS, ISMS i BCMS. Posebna pogodnost vezana za ovaj vebinar jeste to što materijal za obuku uključuje i uslugu onlajn čitanja standarda SRPS ISO 19011:2018 i SRPS EN ISO 22301:2020 (u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Naknada za učešće na vebinaru iznosi 18.000,00 din. (uključuje prezentaciju predavača, uslugu onlajn čitanja grupe standarda, u trajanju od 5 dana, kao i potvrdu o pohađanju vebinara).

Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, možete dobiti putem e-pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na tel. 011/3409-340 ili 011/3409-388.

Prijavite se preko linka: https://forms.gle/PanDmRZRhiJffSpj7

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program vebinara i predračun.

 

 

5. Interna provera sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014 (praktična obuka)

Datum: 20. i 21. april 2021.

Trajanje: dvodnevna obuka

Standard za upravljanje bezbednošću informacija daje zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i kontinuirano poboljšavanje sistema upravljanja informacionom bezbednošću u kontekstu organizacije. Interne provere predstavljaju alat kojim se potvrđuje primena standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014, kao i efektivnost sistema. Ovaj dvodnevni vebinar omogućiće vam bolje razumevanje koncepta upravljanja bezbednošću informacija, kao i savladavanje pravila za realizaciju internih provera prema zahtevima SRPS ISO 19011:2018. Pored toga, naučićete kako da planirate, izvršite proveru vašeg ISMS-a i njegove usaglašenosti sa zahtevima SRPS ISO/IEC 27001:2014, kao i da podnesete izveštaj o tome.

Obuka sadrži praktične vežbe čiji je cilj osposobljavanje polaznika za sprovođenje internih provera. Polaznici ovog kursa će kroz praktične primere i predavanja biti upoznati sa: – principima i tehnikama provere prema zahtevima standarda SRPS ISO ISO 19011:2018; – zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014; – korišćenjem veština provere; – osnovnim konceptima provere, kao što su planiranje, izrada programa provere, načini sprovođenja i izveštavanje o nalazima provere.

Kome je kurs namenjen? Vebinar je namenjen svim menadžerima ISMS-a, zatim zaposlenima u bilo kojoj organizaciji, bez obzira na njenu delatnost, veličinu i vrstu, i svima koji su uključeni u proces provere ISMS-a.

Predavač: Vladimir Simić, ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti sistema menadžmenta, član Komisije CASCO u ISS-u, konsultant, IRCA sertifikovani trener, višegodišnji menadžer za obuke, menadžer sistema kvaliteta, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS, OHSAS i ISMS. Posebna pogodnost vezana za ovaj vebinar jeste to što materijal za obuku uključuje i uslugu onlajn čitanja standarda SRPS ISO 19011:2018, SRPS ISO/IEC 27001:2014, SRPS ISO/IEC 27002:2015, SRPS ISO/IEC 27003:2017 i SRPS ISO/IEC 27004:2017 (u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Naknada za učešće na vebinaru iznosi 18.000,00 din. (uključuje prezentaciju predavača, uslugu onlajn čitanja grupe standarda, u trajanju od 5 dana, kao i potvrdu o pohađanju vebinara). Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, možete dobiti putem e-pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na tel. 011/3409-340 ili 011/3409-388.

Prijavite se preko linka: https://forms.gle/4udLenVjWQxoSBvv6

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program vebinara i predračun.

 

 

6. Kako zajedno primeniti ISO/IEC 27001, ISO 22301 i ISO/IEC 20000-1?

Datum: 6. i 7. maj 2021.

Trajanje: dvodnevna obuka

Razvoj delatnosti u oblasti informacionih tehnologija i..standarda koji ih prate ukazuju na to da su veze između sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS), informacionih tehnologija (ITMS) i kontinuitetom poslovanja (BCMS) toliko bliske da mnoge organizacije već prepoznaju prednosti primene i sertifikovanja u skladu sa ova tri standarda. U tim procesima primene i sertifikacije neizbežno je da se javljaju razne dileme, a posebno se mnogima stvar čini komplikovanijom kada se pomene standard SRPS/ISO 9001:2015, prvi iz serije standarda za sisteme menadžmenta.

A da primena i sertifikacija ne moraju da budu komplikovane pokazaćemo vam na ovoj obuci, čiji je cilj da se bolje upoznate sa mogućnosima njihove primene. Ova obuka će vam, takođe, pomoći da spoznate brojne prednosti primene integrisanog sistema menadžmenta, ukoliko ste implementirali i primenjujete dva sistema ili se neki pridodaje već implementiranom sistemu menadžmenta.

Koji je cilj vebinara? Cilj vebinara je sticanje potrebnih veština za integrisanje tri standarda primenom praktičnih preporuka sa obuke i standarda namenjenih ovoj integraciji (ISO/IEC 27013 i ISO/IEC 20000-7). Na ovoj obuci biće objašnjene razlike i sličnosti ovih standarda, njihova veza sa osnovnim standardom sistema menadžmenta ISO 9001:2015, kao i programi njihove primene.

Predavač: Vladimir Simić, ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti sistema menadžmenta, član Komisije CASCO u ISS-u, konsultant, IRCA sertifikovani trener, višegodišnji menadžer za obuke, menadžer kvaliteta, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS, OHSAS i ISMS.

Posebna pogodnost u vezi sa ovim vebinarom jeste to što materijal za obuku uključuje i uslugu onlajn-čitanja standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS EN ISO 22301:2020, SRPS ISO/IEC 27001:2014, SRPS ISO/IEC 27013:2018 i SRPS ISO/IEC 20000-1:2018 (u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Naknada za učešće na vebinaru: 18.000,00 din.

Prijavite se na sledećem linku: https://forms.gle/bTEJ3UAYXT2fSubZ6

Za sve dodatne informacije možete se javiti na tel: 011/3409-340, 011/3409-390, ili imejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.