logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

SGS Akademija: raspored obuka - septembar 2021

Takođe, formiranje grupa polaznika Lean Six Sigma Green Belt obuke, kao I QMS LAC (CQI/IRCA Accredited), a termini realizacije su u nastavku:

 

Lean Six Sigma Green Belt (Jesen 2021):

  • Day 0 - 17.09.2021
  • Session I - 04.-06.10.2021.
  • Session II 01.-03.11.2021.
  • Session III 24.-26.11.2021.
  • Exam 03.12.2021.

 

QMS LAC CQI/IRCA Akreditovane obuke za vodeće proveravače (Septembar):

  • ISO 9001:2015 QMS LAC – 06.-10.09.2021.

SGS kompanija je razvila mogućnost realizacije svih obuka u okviru Akademije Online putem.

Zainteresovani mogu da pristupe SGS obuci pohađajući digitalne kurseve koji se praktično isporučuju putem VILT (Virtual Instructor Led Training) metode, što omogućava i tutorima i polaznicima obuka da minimiziraju potencijalne uticaje na njihovo zdravlje i dobrobit.

Obuke koje nisu planirane u nastupajućem periodu mogu se izvesti na zahtev klijenta za grupu polaznika iz Vaše organizacije. Sva navedena predavanja mogu se takođe prilagoditi potrebama konkretne organizacije, odnosno moguće je kombinovati srodne teme.  Na zahtev, dostavićemo Vam detaljne programe i cene.

Takođe, pored Online obuka SGS kompanija je razvila i mogućnost održavanja sertifikacije uz pomoć SGS provere na daljinu. Sva pitanja na temu sertifikacije i provera sistema možete upititi na email bojan.mumovic@sgs.com

Sve obuke zakazane za mesec septembar možete pogledati ovde.