logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Plan obuka za septembar mesec - SIQ

 

1. Interne provere prema standardu ISO/IEC 17020:2012 - Webinar

Svrha
Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera prema standardu ISO/IEC 17020:2012. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u kontrolnom telu.

Stiču se sledeća znanja:
• Sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje interne prema ISO/IEC 17020:2012 u skladu sa ISO 19001:2011.
• Ovladanje tehnikama i metodama provere.

Sadržaj obuke:
Obuka traje 2 dana. Prvi dan obuke namenjen je za analizu zahteva standarda ISO/IEC 17020:2012, sa aspekta provere, a drugi dan je posvećen analizi procesa provere u skladu sa standardom ISO 19011:2011. Obukom se obuhvataju sledeće oblasti:

 •  Analiza zahteva standarda ISO/IEC 17020:2012 sa aspekta provere,
 •  Principi i postupak provere,
 •  Planiranje provere,
 •  Priprema provere,
 •  Sprovođenje provere, metode i tehnike provere,
 •  Izveštavanje o proveri i aktivnosti nakon provere.

Način rada
Na obuci preovlađuje aktivan način rada, koji se sastoji se od predavanja, diskusije, praktičnih vežbi i testa. Obuka će se održati na srpskom jeziku.

Termin obuke
• septembar 2021. godine.
• broj učesnika je ograničen

Mesto održavanja obuke
Webinar – putem aplikacije Microsoft Teams

Ciljne grupe
• Obuka je namenjena svima u organizaciji koji prema poslovima i zadacima treba da poznaju proces interne provere, kao i onima koji imaju želju da steknu znanja iz područja provere sistema menadžmenta kontrolnog tela i treba da sprovode provere interne provere prema standardu ISO/IEC 17020:2012,
• Potrebno je da učesnici poznaju standard ISO/IEC 17020:2012

Predavač:
Milan Savić, zaposlen u SIQ Beograd. Vodeći ocenjivač za ocenjivanje kontrolnih tela prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012 i vodeći ocenjivač za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011. Proveravač za sisteme menadžmenta prema standardu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013.

Resursi za održavanje obuke:
Za sve učesnike, SIQ obezbeđuje:
• Materijale za vežbe i polaganje
• Sertifikate za učesnike koji uspešno polože obuku

Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:
• Prisustvo obuci za sve vreme trajanja
• Polaganje testa za predmetni standard

Cena:
Cena obuke iznosi 18.000,00 RSD + PDV

Po prijemu prijave i isteku roka za prijavu dostavićemo satnicu obuke samo prijavljenim polaznicima obuke.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

 

 

2. Interne provere prema standardu ISO/IEC 17025:2017 - Webinar

Cilj obuke: jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera prema standardu ISO/IEC 17025:2017. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u laboratoriji za ispitivanje/etaloniranje.


Obukom se obuhvataju sledeće oblasti i teme:
• Analiza zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 sa aspekta provere,
• Principi i postupak provere,
• Planiranje provere,
• Priprema provere,
• Sprovođenje provere, metode i tehnike provere,
• Izveštavanje o proveri i aktivnosti nakon provere. Obuka sadrži predavanja, individualne i timske vežbe i testove.


Test sadrži pitanja koja se tiču poznavanja zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017. Sastoji se od otvorenih pitanja i pitanja sa ponuđenim odgovorima i održava se na početku drugog dana obuke. Vežbe su posvećene analiziranju zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017, pripremanju pitanja za proveru, pripremanju provere i analizi i definisanju nalaza provere.
Učesnici treba da se pripreme za obuku, da prouče standard ISO/IEC 17025:2017, da bi bili upoznati sa strukturom i terminologijom standarda. Obuka se sprovodi po sistemu “otvorene knjige”. Učesnici mogu sve vreme da koriste standard i sav materijal namenjen za obuku. Materijal u Priručniku za obuku prati predavanja i omogućava vođenje ličnih beleški u materijalu.

Učesnici koji polože obuku, dobijaju sertifikat o položenoj obuci. Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:
• prisustvo obuci za sve vreme trajanja,
• polaganje testa za standard ISO/IEC 17025:2017

Način rada
Na obuci preovlađuje aktivan način rada, koji se sastoji se od predavanja, diskusije, praktičnih vežbi i pisanog testa. Obuka će se održati na srpskom jeziku.

Termin obuke
• septembar 2021. godine.
• broj učesnika je ograničen

Mesto održavanja obuke
Webinar – putem aplikacije Microsoft Teams

Ciljne grupe
• Obuka je namenjena svima u organizaciji koji prema poslovima i zadacima treba da poznaju proces interne provere, kao i onima koji imaju želju da steknu znanja iz područja provere sistema menadžmenta laboratorije i treba da sprovode provere interne provere prema standardu ISO/IEC 17025:2017,
• Potrebno je da učesnici poznaju standard ISO/IEC 17025:2017

Predavač:
Milan Savić, zaposlen u SIQ Beograd. Vodeći ocenjivač za ocenjivanje kontrolnih tela prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012 i vodeći ocenjivač za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011. Proveravač za sisteme menadžmenta prema standardu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013.

Resursi za održavanje obuke:
Za sve učesnike, SIQ obezbeđuje:
• Materijale za vežbe i polaganje
• Sertifikate za učesnike koji uspešno polože obuku

Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:
• Prisustvo obuci za sve vreme trajanja
• Polaganje testa za predmetni standard

Cena:
Cena obuke iznosi 18.000,00 RSD + PDV (20%).

Po prijemu prijave i isteku roka za prijavu dostavićemo satnicu obuke samo prijavljenim polaznicima obuke.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

 

 

3. Interne provere prema standardu ISO 45001:2018

Svrha
Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu ISO 45001:2018. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u organizaciji.

Stiču se sledeća znanja:
• Sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje provere preko prve, druge i treće strane sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu ISO 45001:2018 i u skladu sa ISO 19011:2011.
• Ovladanje tehnikama i metodama provere.

Sadržaj obuke:
• Analiza zahteva standarda ISO 45001:2018 sa aspekta provere
• Principi i postupak provere,
• Planiranje provere,
• Priprema provere,
• Sprovođenje provere, metode i tehnike provere,
• Izveštavanje o proveri i aktivnosti nakon provere.
• Obuka sadrži predavanja, individualne i timske vežbe i testove.

Način rada
Obuka se sastoji od predavanja, primera, razmene iskustva, individualnih i zajedničkih vežbi i testa.

Trajanje obuke
Obuka traje 2 (dva) dana

Mesto održavanja kursa
SIQ d.o.o. Beograd, 11080 Zemun – Beograd, Cara Dušana 266

Ciljne grupe
• Obuka je namenjena svima u organizaciji koji prema poslovima i zadacima treba da poznaju proces interne provere, kao i onima koji imaju želju da steknu znanja iz područja provere sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu i treba da sprovode provere interne provere prema standardu ISO 45001:2018,
• Potrebno je da učesnici poznaju standard ISO 45001:2018

Predavači:
Tatjana Nešić je od 2000. godine konsultant za sisteme menadžmenta. Konsultantske usluge pruža u oblasti primene i razvoja sistema menadžmenta prema standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, ISO 15189 i prema modelu poslovne izvrsnosti. Autor je i koautor obuka i kurseva za primenu, unapređenje i proveru sistema menadžmenta. Vodeći je proveravač za sisteme menadžmenta od 1995 godine. Ocenjivač je za nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“ od 2000. godine. Član je Komisije CASCO pri Institutu za standardizaciju Srbije.

Resursi za održavanje obuke:
Za sve učesnike, SIQ obezbeđuje:
• Materijale za vežbe i polaganja
• Sertifikate za učesnike koji uspešno polože obuku

Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:
• Prisustvo obuci za sve vreme trajanja
• Polaganje testova za predmetne standarde

Nakon dobijanja prijave šaljemo predračun. U cenu su uključeni gradivo, ručak i osvežavajući napici u toku pauza.

Popust
• 10% popust, ako već imate završen SIQ kurs za interne proveravače drugih sistema upravljanja ili ukoliko iz jedne organizacije dolaze 2 ili više polaznika;

Zbog situacije u vezi COVID-19 virusa i smanjenog broja ljudi koji mogu da borave u jednoj prostoriji, kao i zbog organizacije prostora i obuke molimo Vas da svoje učestvovanje prethodno potvrdite na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

 

 

4. Interne provere sistema menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001:2015

Svrha
Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001:2015. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u organizaciji.

Stiču se sledeća znanja:
• Sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje interne provere sistema menadžmenta životnom sredinom prema ISO 14001:2015 u skladu sa ISO 19001:2011.
• Ovladanje tehnikama i metodama provere.

Sadržaj obuke:
Obuka traje 2 dana. Prvi dan obuke namenjen je za analizu zahteva standarda ISO 14001:2015, sa aspekta provere, a drugi dan je posvećen analizi procesa provere u skladu sa standardom ISO 19011:2011. Obukom se obuhvataju sledeće oblasti:

 •  Analiza zahteva standarda ISO 14001:2015 sa aspekta provere,
 •  Principi i postupak provere,
 •  Planiranje provere,
 •  Priprema provere,
 •  Sprovođenje provere, metode i tehnike provere,
 •  Izveštavanje o proveri i aktivnosti nakon provere.

Način rada
Na obuci preovlađuje aktivan način rada, koji se sastoji se od predavanja, diskusije, praktičnih vežbi i pisanog testa. Obuka će se održati na srpskom jeziku. Obuka sadrži predavanja, individualne i timske vežbe i test.

 

Trajanje obuke

• Obuka traje 2 dana
• Broj učesnika je ograničen

Mesto održavanja kursa
SIQ d.o.o. Beograd, 11080 Zemun – Beograd, Cara Dušana 266

Ciljne grupe
• Obuka je namenjena svima u organizaciji koji prema poslovima i zadacima treba da poznaju proces interne provere, kao i onima koji imaju želju da steknu znanja iz područja provere sistema menadžmenta životnom sredinom i treba da sprovode provere interne provere prema standardu ISO 14001:2015,
• Potrebno je da učesnici poznaju standard ISO 14001: 2015

Predavači:
Tatjana Nešić je od 2000. godine konsultant za sisteme menadžmenta. Konsultantske usluge pruža u oblasti primene i razvoja sistema menadžmenta prema standardima ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, ISO 15189 i prema modelu poslovne izvrsnosti. Autor je i koautor obuka i kurseva za primenu, unapređenje i proveru sistema menadžmenta. Vodeći je proveravač za sisteme menadžmenta od 1995 godine. Ocenjivač je za nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“ od 2000. godine. Član je Komisije CASCO pri Institutu za standardizaciju Srbije.

Resursi za održavanje obuke:
Za sve učesnike, SIQ obezbeđuje:
• Materijale za vežbe i polaganja
• Sertifikati za učesnike koji uspešno polože obuku

Uslovi za sticanje potvrda o položenoj obuci su:
• Prisustvo obuci za sve vreme trajanja
• Polaganje testova za predmetne standarde

Nakon dobijanja prijave šaljemo predračun. U cenu su uključeni gradivo, ručak i osvežavajući napici u toku pauza.

Popust
• 10% popust, ako već imate završen SIQ kurs za interne proveravače drugih sistema upravljanja ili ukoliko iz jedne organizacije dolaze 2 ili više polaznika.

Zbog situacije u vezi COVID-19 virusa i smanjenog broja ljudi koji mogu da borave u jednoj prostoriji, kao i zbog organizacije prostora i obuke molimo Vas da svoje učestvovanje prethodno potvrdite na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.