logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Plan obuka za mesece septembar i oktobar - StandCert

 

Cilj obuka koje StandCert d.o.o. Beograd organizuje je pružanje visoko kvalitetnog nivoa informacija i znanja, koje integriše teorijske osnove i praktična iskustva. Kao predavače angažujemo najbolje stručnjake sa teritorije Srbije i šire. 

 

1. Interni proveravač sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2015 - webinar

Datum: 20-21.09.2021.

Cilj obuke: sticanje teorijskog i praktičnog znanja o sprovođenja interne provere u organizaciji koja primenjuje standard ISO 9001:2015. Tokom obuke biće prezentovane teorijske osnove, a polaznici će se kroz radionice i rešavanje konkretnih zadataka osposobiti da planiraju i sprovode interne provere u svojoj organizaciji. Posebna pažnja se posvećuje procesno orjentisanim internim proverama.

Tokom ove obuke polaznici dobijaju potrebna znanja i veštine koje se zahtevaju kao preduslov za sertifikaciju internih proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015 koja se sprovodi u akreditovanom sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba StandCert doo.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke.

Predavač: Branislava Milovanov

Napomena: Obuka je odobrena okviru SC-UP-13 Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta što znači da polaznici koji završe ovu obuku dobijaju potrebna znanja i veštine koje se zahtevaju kao jedan od preduslov za sertifikaciju internih proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015 koja se sprovodi u akreditovanom sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba StandCert doo.

 

2. Q25 Kako obezbediti kvalitet menadžmenta

Datum: 01.10.2021.

Cilj obuke Organizacije koje uspešno primenjuju standard ISO 9001:2015 često se pitaju: „Šta dalje“? Menadžment organizacijom zasnovan na principima kvaliteta je dobar, ali nije dovoljan da ispuni očekivanja svih zainteresovanih strana. Cilj obuke je upoznavanje sa modelima koji se koriste za poboljšavanje sistema menadžmenta.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke. Tokom obuke polaznici će na osnovu Case study analizirati efektivnost i efikasnost jedne organizacije, korišćenjem odgovarajućih metoda i donositi zaključke o tekućem i potrebnom znanju organizacije.

Predavač: Milan Ivanović

 

3. Q05 Merenje zadovoljstva korisnika – trehnike i metode

Datum: 19.10.2021.

Detalji obuke: Uspeh organizacije vrednuje se zadovoljstvom njenih korisnika samom organizacijom i njenim proizvodima i uslugama. Zbog toga je neophodno da se prati i meri zadovoljstvo korisnika, Organizacije tragaju za adekvatnim metodama. Ovom obukom obuhvatiće se metode koje su obrađene u standardu ISO 10004:2018

Predavač: Branislava Milovanov

 

 

4. C19 Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017

Datum: 21-22.10.2021.

Cilj obuke priprema kandidata koji žele da postanu interni proveravači za laboratorije. Tokom obuke kandidati se obučavaju da planiraju proveru, upravljaju programom provere i sprovode proveru, prikupljaju dokaze, utvrđuju nalaze provere, prepoznaju nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definišu neusaglašenosti, izrađuju izveštaje sa provere i ostale nalaze sa provere, vrednuju adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti i vrše verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke.

Predavači: dr Smiljana Raičević, Branislava Milovanov

Napomena: Obuka je odobrena okviru SC-UP-13 Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta što znači da polaznici koji završe ovu obuku dobijaju potrebna znanja i veštine koje se zahtevaju kao jedan od preduslov za sertifikaciju internih proveravača prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 koja se sprovodi u akreditovanom sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba StandCert doo.

 

5. R05 Upravljanje rizicima u laboratoriji - webinar

Datum: 29.10.2021.

Cilj obuke: upoznavanje sa načinom identifikacije rizika u laboratorijama, metodologijama za ocenjivanje rizika, merama za bavljenje rizicima i praćenjem rizičnih događaja.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke

Predavači: Dr Smiljana Raičević, Branislava Milovanov

 

 

Sadržaj kurseva:

Kursevi se sastoje iz:

- teorijskog dela;

- praktičnih vežbi;

- ispita na kraju kursa (test)

 

Način prijavljivanja

Prijave se mogu izvršiti na:

· tel. 0695779953

· e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakti: Ivana Francuski Nikodijević, mob: +381 69-5779953