logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Besplatni webinar- Upravljanje kontinuitetom poslovanja

ESSE Vas poziva na webinar u kojem ćemo se upoznati sa osnovama nove međunarodne norme (standarda) ISO 22301:2019, Sigurnost i otpornost - Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja - Zahtjevi. Kako su upravo brojni zahtjevi sigurnosnih rizika i mjera zaštite osnovni uvjet osiguranja i upravljanja kontinuitetom poslovanja svake organizacije, time je i ova norma pogodna za sustavni doprinos unapređivanju sigurnosti i potrebe za stručno usavršavanje za zaštitu.

Sudjelovanje na webinaru je besplatno (bez kotizacije) uz obaveznu online prijavu na linku: https://docs.google.com/forms

 

Izvor: svijet-kvalitete.com