logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Set informativno-instruktivnih seminara na Tari - IIS ITC

 

Ove godine se paralelno organizuje 7 informativno-instruktivnih seminara sa izuzetno atraktivnim programima rada u području standarizacije, saglasno zahtevima međunarodnih ISO standarda (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, ISO 22000 i HACCP, ISO 50001, ISO/IEC 27001 i GDPR, ISO 37001, kao i kurs za interne proveravače za navedene standarde).

Za komercijalne uslove i detaljan program seminara pogledajte program i prijavni list ili posetite naš sajt na adresi http://www.itcns.rs gde takođe možete preuzeti program i prijavni list.