logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Besplatan Webinar - Living The Food Safety Culture - SGS

 

Tokom obuke ćete se upoznati sa zahtevima koji se odnose na Kulturu bezbednosti hrane (Food Safety Culture), a koji su deo HACCP (Codex Alimentarius GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CXC 1-1969 v5), GFSI odobrenih standarda (IFS, BRC …) i sl.

“Kultura svoju snagu crpi iz neizgovorenog i intuitivnog, od jednostavnog posmatranja, i iz fundamentalnog verovanja kao sto je - „ovo je prava stvar koja treba da se uradi“ i „nikada ne bismo ovo uradili“.

Pravila navode činjenice, kultura živi kroz ljudsko iskustvo.” – Kultura za bezbednost hrane – Globalna Inicijativa za bezbednost hrane

“Culture draws its power from the unspoken and intuitive, from simple observation, and from beliefs as fundamental as “this is the right thing to do” and “we would never do this”.

Rules state facts, culture lives through the human experience”. A culture of food safety – Global Food Safety Initiative (GFSI)

 Trajanje: 1h

Definisan termin relaizacije obuke je:

05.07.2022. od 12h-13.00h

Mesto realizacije: Online – MS Teams platforma

Obuku će držati SGS-ovi vodeći proveravači za FSSC22000, IFS Food, BRC Food standarde

PRIJAVA