logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Dopuna plana obuka za mesec decembar - StandCert

 

1. Tumačenje zahteva standarda ISO 22003-1:2022- Bezbednost hrane- Deo 1: Zahtevi za tela koja sprovode proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane- Webinar

Datum 01.12.2022.

Cilj obuke: ISO organizacija je na Svetski dan bezbednosti hrane (07.06.2022), objavila revidirani standard ISO 22003 (deo 1 i deo2), kao podršku globalnim zahtevima u lancu hrane i težnji Svetske zdravstvene organizacije (WHO) ka poboljšanju bezbednosti hrane i zdravlja ljudi.

Standard ISO 22003-1:2022 se koristi u kombinaciji sa ISO/IEC 17021-1:2015 za proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednosti hrane (FSMS) u skladu sa zahtevima ISO 22000, ili zahtevima drugih FSMS šema.

Obuka je namenjena osobama koje se bave bezbednošću hrane, pre svega proveravačima za bezbednost hrane i sertifikacionim telima koja su akreditovana prema ISO 22000:2018. Na obuci će se polaznici upoznati sa najznačajnijim izmenama, kao i sa neophodnim aktivnostima da bi se uskladili sa zahtevima standarda ISO 22003-1:2022.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke (i pripremu ispita). Tokom obuke polaznici će dobijati primere dokumenata za sprovođenje interne provere..

Način izvođenja: online

 

 

2. Interni proveravač za sisteme menadžmenta životnom sredinom (prema ISO 14001:2015)

Datum: 20-21.12.2022.

Cilj obuke: sticanje teorijskog i praktičnog znanja o sprovođenja interne provere u organizaciji koja primenjuje standard ISO 14001:2015. Tokom obuke biće prezentovane teorijske osnove, a polaznici će se kroz radionice i rešavanje konkretnih zadataka osposobiti da planiraju i sprovode interne provere u svojoj organizaciji. Posebna pažnja se posvećuje procesno orjentisanim internim proverama.

Tokom ove obuke polaznici dobijaju potrebna znanja i veštine koje se zahtevaju kao preduslov za sertifikaciju internih proveravača za sistem menadžmenta životnom sredinom prema SRPS ISO 14001:2015 koja se sprovodi u akreditovanom sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba StandCert doo.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke.

Način izvođenja: online

 

Predavač:

- Branislava Milovanov, menadžer za obuke u StandCertu, diplomirani inženjer tehnologije- sa više od 30 godina radnog iskustva u petrohemijskoj inustriji, na rukovodećim poslovima u oblasti sistema menadžmenta. Više od 20 godina iskustva u pružanju usluga obuka za sisteme menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, itd.) i za ocenjivanje usaglašenosti. Vodeći proveravač za navedene sisteme menadžmenta. Više od 20 godina predsednik nacionalne komisije KSA CASCO za standarde kvaliteta, ocenjivanja usaglašenosti i bezbednosti i zdravlja na radu, u okviru Instituta za standardizaciju Srbije (ISS). Član komisije za standarde za sisteme menadžmenta životnom sredinom (KS 207) i komisije za Održivost i društvenu odgovornost (KS A268).

 

 

Sadržaj kursa:

Kurs se sastoji iz:

- teorijskog dela;

- praktičnih vežbi;

- ispita na kraju kursa (test)

Način prijavljivanja

Prijave se mogu izvršiti na:

· tel. 0695779953

· e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakti: Branislava Milovanov, mob: +381 63-1881923

                 Ivana Francuski Nikodijević, mob: +381 69-5779953