logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Pitali ste GFSI: Jedan (jedinstven) standard za prehrambenu industriju?

GFSI je nedavno dobio nekoliko pitanja oko mogućnosti približavanja jedinstvenom standardu za bezbednost hrane. U ovom tekstu pokušaćemo da odgovorimo na ova pitanja i objasnimo GFSI-ov stav o ovoj temi.

 

Za one koji dobro poznaju GFSI, znaju da isti pruža okvir za harmonizaciju programa sertifikacije hrane, a istovremeno ostavlja potražnju tržišta da pokrene stvaranje takvih programa. Ovaj model je odabran iz nekoliko važnih razloga, poput prilagođavanja programa zasnovanih na sektoru industrije, kupcima i regionalnim potrebama. Ovaj model je fokusiran na harmonizaciju rezultata programa bezbednosti hrane, obezbeđuje poverenje u sve CPO-ove koji su prepoznati od GFSI-a i njihovo prihvatanje od strane članova Odbora i korisnika GFSI priznanja - često sažeto u „jednom sertifikovano, svuda priznato“.

Način na koji se postiže ovo usklađivanje rezultata bezbednosti hrane je kroz GFSI zahteve za vrednovanje. To je referentni dokument koji postavlja lestvicu za vlasnike programa za sertifikaciju (CPO) da postignu prepoznavanje.

U osnovi ovih uslova za vrednovanje su relevantni standardi međunarodno priznatih organizacija, kao što su Codex Alimentarius i Međunarodna organizacija za standarde (ISO). Oni se nadopunjuju sa zahtevima definisanim od strane članova prehrambene industrije i stručnjaka iz oblasti. Čitanje GFSI Benčmarking zahteva će pokazati brojne reference na ISO standarde i smernice Codex Alimentarius-a.

Ipak, vredi primetiti da GFSI ne piše i ne objavljuje standarde.

Ovo je od presudne važnosti i naglaava se da GFSI ne podržava pristup „jednog standarda za prehrambenu industriju“. Podržava model otvorenog tržišta i razumeju vrednost specijalizovanih industrijskih programa. Cilj GFSI-a je da smanji dupliranje audita bezbednosti hrane podsticanjem poverenja i prihvatanjem svih sertifikovanih programa GFSI-a.

Neko bi se mogao zapitati može li to dovesti do ambicije da se smanji i potreba za auditima drugih strana. GFSI veruje da auditi trećih i drugih strana imaju komplementarne uloge:

  • Auditi trećih strana predstavljaju nezavisnu i sistematsku verifikaciju usklađivanja sistema/proizvoda organizacije sa uobičajenim i međunarodno priznatim standardima;
  • Auditi kupca/druge strane fokusiraju se na ključne klijente/diferencijatore brenda; oni takođe mogu imati ciljani obim za istraživanje određenog pitanja ili potvrđivanje prakse posebnog rizika za kupca.

Sertifikacija bilo kog od GFSI priznatih programa sertifikacije garantuje čvrst sistem bezbednosti hrane; pruža sredstva kojima elementi bezbednosti hrane trebaju biti nepotrebni u standardima kupaca čiji su dobavljači sertifikovani po sertifikovanom programu GFSI. S druge strane, audit kupca/druge strane opravdana je vezom sa diferencijatorom marke/kompanije. Ovo ne sprečava kupce da iskažu zabrinutost zbog prakse bezbednosti hrane prilikom posete nekom sajtu, pozivajući se na gore pomenute međunarodne standarde i / ili standard treće strane za koji ova veb lokacija može biti sertifikovana. U stvari, ovo je suštinska komponenta praćenja performansi sertifikacije trećih strana prema programu za sertifikaciju koji je priznat od strane GFSI, i podstiče stalno unapređenje.

 

 

Izvor: mygfsi.com