logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Set informativno-instruktivnih seminara na Tari

Istraživači i tehnološki centar IIS ITC u periodu od 23. do 28. septembra 2019. na Tari u hotelu "Omorika" održaće set tradicionalnih informativno-instruktivnih seminara.


 

Održaće se 7 infomativno-instruktivnih seminara i to:

1. Kako uvesti sistem menadžment kvalitetom i životnom sredinom

2. Kako uvesti sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu + Tranzicija

3. Kako akreditovati laboratoriju + Tranzicija

4. Kako uvesti sistem menadžmenta bezbednošću hranom +Tranzicija

5. Kako uvesti sistem menadžmenta energijom + Tranzicija

6. Kako uvesti sistem menadžmenta bezbednošću informacija

7. Obuka za interne proverivače

 

Program seminara možete preuzeti ovde, a prijavu za seminar ovde.