logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO/IEC 27001 - Menadžer sistema bezbednosti informacija

Sertifikaciono telo Quality Austria Center  od 04. do 08. novembra 2019. godine organizuje obuku "ISO/IEC 27001 - Menadžer sistema bezbednosti informacija".


 

Naziv obuke: ISO/IEC 27001 - Menadžer sistema bezbednosti informacija

Datum: 04.-08. novembar 2019. godine

Mesto: Dravska 11, 11000 Beograd

Više informacija o ovoj obuci možete naći ovde.