logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Oznake i deklaracije u oblasti zaštite životne sredine ISO 14025:2006 – principi i procedure, tip III