logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

VDA.1 QM System Audit – Serial Production