logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Bezbednost podataka u akreditovanim laboratorijama/upravljanje podacima i menadžment informacijama (zahtev 7.11)