logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

SRPS ЕN ISO/IEC 17065:2016 - Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge