logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Energetska efikasnost – nova verzija standarda ISO 50001:2018 menadžment energijom