logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Savjetovanje o kvalitetu IDEA-Co

Konsultantska agencija IDEA-Co je osnovana početkom 2002. godine za pružanje usluga kod izgradnje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnih standarda serija ISO 9000 i svih drugih komplementarnih standarda.

 

Osnivač Jahić Sead je ovlašteni TÜV CERT – Lead Auditor od TÜV MANAGEMENT SERVIS GMBH Mϋnchen – za oblast: prerada metala; mašine i oprema; istraživanje i razvoj; usluge.

Agencija trenutno radi na principima “virtualne organizacije” – uvezivanje sa saradnicima i sličnim organizacijama na konkretnim projektima. Zahvaljujući strategiji saradnje sa vrhunskim partnerima, djelatnost je proširena i na polje strateškog menadžmenta i HRM-a. Na bazi partnerstva sa najboljim u djelatnosti Agencija pruža podršku kod dokazivanja kvaliteta proizvoda i informacionih tehnologija.

Naš konačan cilj je pružanje usluge na unapređenju i povezivanju: poslovnog sistema, sistema upravljanja kvalitetom i informacionog sistema. Naši klijenti su oni koji prihvataju ili će prihvatati ovakvu ideju.

Više o uslugama koje pruža "IDEA-Co", kao i kontakt informacijama, možete naći na stranicama: konsultantske kuće.