logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nizak kvalitet ishrane među populacijom u FBiH - Predstavljeni rezultati u saradnji sa školom zdravstva iz SAD

Rezultati istraživanja koje je proveo Federalni zavod za statistiku u suradnji sa Harvard T.H. Chan školom javnog zdravstva iz SAD prezentovani su u četvrtak, 28. marta, a tiču se kvaliteta ishrane među populacijom u FBiH.

 

Razvijen je model praćenja prehrambenih navika stanovništva (unosa mikro i makronutrijenata, vrsta hrane i namirnica, kao i kompletnih obrazaca ishrane) koji ne zahtijeva velike resurse (novčana ulaganja, ljudske kapacitete, stručnu opremu i vrijeme), te stoga može poslužiti kao primjer dobre prakse za druge zemlje u regionu i svijetu koje se suočavaju sa problemom ograničenih sredstava za razvoj tradicionalnih i skupih sistema za monitoring i nadzor.

Kvaliteta ishrane odrasle populacije u FBiH mjerena validiranim indikatorima za utvrđivanje kvalitete ishrane je u donjoj polovini ljestvice. Među vodećim razlozima za to su veliki unos bijelog hljeba i peciva, suhomesnatih proizvoda, slab unos ribe, orašastih plodova, mrkve i općenito nedovoljno raznovrstan unos voća i povrća. S druge strane, pozitivni poeni došli su od unosa mesa peradi (umjesto crvenog mesa), grahorica, kupusnjača, i korištenjem ulja, za razliku od čvrstih masnoća, pri kuhanju.

Indeks kvalitete ishrane bio je posebice nizak kod mlađih osoba, osoba koje nastanjuju južne dijelove zemlje, te neudatih/neoženjenih osoba. Zanimljivo je da je trend kvalitete ishrane opadao sa povećanjem potrošnje domaćinstva.

"Ovaj trend je u suprotnosti sa trendovima koje vidimo u razvijenim zemljama, ali je karakterističan za zemlje koje prolaze kroz epidemiološku i nutricionu tranziciju, koje često prate ekonomski razvoj zemlje", navodi se na sajtu Federalnog zavoda za statistiku.

 

 

Izvor: ekapija.com