logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Sekundarna standardna dozimetrijska laboratorija je novi član IAEA/WHO SSDL mreže

Sekundarna standardna dozimetrijska laboratorija Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBIH SSDL) zvanično je postala novi član IAEA / WHO SSDL mreže 1. decembra 2018. godine.

 

Ova vijest je zvanično objavljena u IAEA SSDL Newsletter u aprlu ove godine.

Do nedavno je Bosna i Hercegovina bila jedina zemlja u regionu koja nije imala razvijenu metrološku infrastrukturu u oblasti jonizujućeg zračenja. Takođe, na državnom nivou nije uspostavljena baza standarda za merenje jonizujućeg zračenja, niti je bilo koja od laboratorija imenovana ili akreditovana u ovom metrološkom polju prema ISO 17025.

IMBIH je započeo sa razvojem ove infrastrukture implementiranjem TC projekta Evropske Komisije - IPA 2008: „Uspostavljanje kalibracione laboratorije za jonizujuće zračenje (Sekundarna standardna dozimetrijska laboratorija) u Bosni i Hercegovini“. Laboratorijske prostorije nalaze se u Banja Luci i dizajnirane su tako da zadovoljavaju nacionalni kodeks prakse za siguran rad radijacionih objekata i zahtjeve IAEA za ovu vrstu laboratorija. U skladu s tim, IMBIH / SSDL se sastoji od jednog bunkera, tj. jedne prostorije za iradijaciju / kalibraciju, kontrolne sobe i dvije mehaničke prostorije.

Iradijaciona soba (dužine 9,5 m i širine 6 m), sa odgovarajućim sistemom klimatizacije ima betonske zidove (debljine od 40 cm do 70 cm), zaštitni olovni plafon i zaštitna čelična vrata. Ulazna vrata u svom sastavu sadrže i olovo  radi zaštite kontrolne sobe i okoline od zračenja.

U ovoj prostoriji instaliran su Cs-137 izvor gama zračenja (740 GBq) i rendgen aparat (40 kV do 320 kV), koristeći istu kalibracionu klupu, kao što je prikazano na slici 1.

Operatorski komandni pult se nalazi u kontrolnoj sobi (Sl.2), dok su kompresor vazduha i rendgenski visokonaponski transformator i izmjenjivač toplote (system za cirkulaciju vode) smješteni u mehaničkim prostorijama.

Trenutna infrastruktura laboratorije je osposobljena za kalibracije iz oblasti zaštite od zračenja i dijagnostičke radiologije, ali se u ovom trenutku mogu vršiti samo kalibracije u zaštiti od zračenja na izvoru Cs-137. Za obavljanje ovih aktivnosti, laboratorija ima dva referentna etalona: - PTW 32002 1 L Sferna jonizaciona komora (LS-01) i PTW 32003 10 L Sferna jonizaciona komora (LS-02) uključujući PTW Unidos Webline referentni elektrometar tipa T10022.

Nakon misije IAEA u IMBIH SSDL, laboratoriji je dodijeljeno odobrenje za učešće u nacionalnom TC projektu BOH6015 „Uspostavljanje nacionalnih dijagnostičkih referentnih nivoa u dijagnostičkoj radiologiji“ od 2016. do 2017. godine koji je osigurao sve bitne elemente za razvoj laboratorijske usluge kalibracija u oblasti zaštite od zračenja u smislu: puštanja u rad Cs-137 izvora zračenja, donacije olovnih atenuatora za postizanje šireg opsega doza i obuke za laboratorijsko osoblje za kalibracije u zaštiti od zračenja.

Referentni standardi IMBIH SSDL su kalibrisani u IAEA SSDL i nakon uspješnog završetka bilateralne interkomparacije za kermu u vazduhu sa IAEA SSDL, IMBIH SSDL je ispunio potrebne zahtjeve da postane punopravni član IAEA / WHO SSDL mreže i sada je u mogućnosti pružati kalibracione usluge u veličini kerma u vazduhu i srodne operativne veličini za zaštitu od zračenja na Cs-137.

Laboratorija trenutno radi na razvoju usluge kalibracije iz oblasti dijagnostičke radiologije uz podršku IAEA TC BOH9009 projekta “Održavanje integrisanog sistema upravljanja i sposobnosti u regulatornom tijelu i jačanje sposobnosti Dozimetrijske laboratorije”. Kroz ovaj projekat, u tekućoj godini, laboratorija će dobiti potrebnu opremu za vršenje kalibracija na rendgenu i podršku IAEA-e u smislu obuke osoblja i puštanja u rad rendgen aparata.

 

 

Izvor: met.gov.ba