logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Moguće otvaranje sertifikacione kuće za organsku proizvodnju hrane u RS

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS su na sastanaku sa predstavnicima sertifikacione kuće Organic Control System iz Subotice razmatrali mogućnosti otvaranja predstavništva ove sertifikacione kuće u RS.

 

Kako je navedeno na sajtu ministarstva otvaranje sertifikacione kuće bi bilo od velikog značaja za poljoprivrednike sa ovih prostora koji se bave organskom proizvodnjom hrane.

Ovom prilikom dogovoreni su i naredni koraci u vezi sa realizacijom svih aktivnosti kako bi u što kraćem periodu bila otvorena sertifikaciona kuća na teritoriji Srpske.

"Organic Control System je nezavisno i nepristrasno tijelo za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje hrane, proizvoda sa oznakama Geografskog porijekla, proizvoda sa oznakom "Dunav soja" kvaliteta kao i proizvoda sa oznakom "Srpski kvalitet".

 

 

Izvor: ekapija.com