logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljena knjiga "Demistifikacija HACCP sistema u praksi"

Prema riječima autora i recenzenata knjige prof. dr Nedima Čauševića, knjiga predstavlja vrijedno naučno djelo koje će obogatiti našu poslovnu praksu.

 

Jedan od najznačajnijih aspekata u proizvodnji i distibuciji hrane svakako je njen kvalitet i sigurnost. Obaveza svakog proizvođača je da na tržištu pruži kvalitetnu hranu sa određenim nutritivnim svojstvima i organoleptičkim osobinama, ali istovremeno i higijenski ispravnu, sigurnu hranu, čime će povoljno uticati na zdravlja potrošača. Bez obzira na svoju sveobuhvatnost i rigoroznost, ovaj sistem nije u mogućnosti spriječiti pojavu incidentnih situacija i trovanja hranom, mikrobiološkim, ali i hemijskim i fizičkim agensima. HACCP predstavlja integrisani sistem kontrole sigurnosti hrane u svim fazama procesa njene proizvodnje i distribucije. Zasniva se na preventivnom pristupu, što doprinosi smanjenju rizika po zravlje stanovništva.

 

Koristi od ove knjige?

HACCP je od izuzetnog značaja za proizvođače hrane s pozicije zaštite potrošača, kojim se osigurava proizvodnja i promet zdravstveno sigurne hrane. Njegova primjena je široko rasprostranjena urazvijenom svijetu, dok je u EU i zakonski obavezujuća (Council Directive 93/43/EEC).

Krajnji cilj HACCP je proizvodnja što je moguće sigurnijeg proizvoda primjenom što sigurnijeg postupka. To znači da primjena HACCP ne osigurava uvijek 100% sigurnosti za korisnike, ali znači da organizacija proizvodi hranu ili pruža usluge na najbolji i najsigurniji mogući način, navodi autor.

 

 

Izvor: https://www.facebook.com/ICScertifikaciija/photos/a.1648947831883925/1983563031755735/?type=3&theater