logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Promjena vizuelnog identiteta Instituta

Na prijedlog direktora Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine Aleksandra Cincara, Kolegij Instituta je na sjednici održanoj 13. 2. 2019. godine donio odluku o pokretanju aktivnosti za promjenu vizuelnog identiteta Instituta – logotipa.

 

Aktivnosti izrade novog logotipa Instituta pokrenute su u skladu s promjenom lokacije Instituta, a radi modernizacije i bolje vizuelne prepoznatljivosti Instituta unutar standardizacijske zajednice i među zainteresovanim stranama, kao i zbog praćenja trendova digitalne transformacije u standardizaciji.

Nakon okončane procedure izbora idejnog rješenja za novi logotip, njegova puna primjena počela je 1. 9. 2019. godine. Od tog datuma u upotrebi je akronim ISBIH za Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, dok se akronim BAS nastavlja koristiti za bosanskohercegovačke standarde.

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine (ISBIH) nastavit će s aktivnostima koje će dovesti do još bolje vizuelne prepoznatljivosti Instituta i koje će doprinijeti jačanju našeg brenda. Prva naredna aktivnost je promjena vizuelnog izgleda web stranice Instituta i njeno unapređenje.

 

 

Izvor: bas.gov.ba