logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Certifikacijski audit ISO standarda 9001:2015 u Općini Jablanica

U općini Jablanica tokom 10. i 11. 9. 2019. godine održava se certifikacijski audit međunarodnog ISO standarda kvaliteta 9001:2015 koji provodi certifikacijska kuća Bureau Veritas iz Rijeke, Republika Hrvatska.

 

Tim povodom je načelnik Salem Dedić sa sekretarom općinskog organa i pomoćnicima načelnika održao prvi radni sastanak sa voditeljem tima Vladom Ivankovićem koji će tokom svog dvodnevnog boravka obraditi nekoliko tema koje se odnose na novouspostavljeni međunarodni sistem kvaliteta ISO 9001:2015.

Cilj certifikaciskog audita je utvrditi da je sistem upravljanja odgovarajući svim zahtjevima auditirane norme, utvrditi da je javni organ uspješno implementirao planirane dogovore, utvrditi da je sistem upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve organizacije te ocjeniti da djelovanja sistema upravljanja koja osigurava javni organ, ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne uslove, te odrediti područja na kojima su moguća poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom usluga.

Tokom drugog dana audita, planiran je završni sastanak i prezentacija preliminarnog izvještaja auditora.

 

 

Izvor: akta.ba