logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Vlada RS usvojila strategiju infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga do 2023.

Vlada Republike Srpske usvojila je na sjednici održanoj 19.09.2019. prijedlog strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 - 2023. godine - "Preuzimanje i primjena pravne tekovine Evropske unije u oblasti slobodnog kretanja robe".

 

"Donošenjem strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u RS za period 2019 - 2023. godine definisani su ciljevi i naredni koraci za sveobuhvatan razvoj svih elemenata infrastrukture kvaliteta u RS u narednih pet godina i, što je najvažnije, aktivnosti na preuzimanju pravne tekovine i pratećih principa EU iz oblasti Poglavlja 1 EU i praćenje primjene, zbog čega ovaj dokument ima podnaslov: "Preuzimanje i primjena pravne tekovine Evropske unije u oblasti slobodnog kretanja robe"", navodi se u vladinom saopštenju.

Strategija utvrđuje prioritete razvoja i naredne korake većeg broja nadležnih institucija u RS, prije svega, u skladu sa potrebama domaće privrede i tržišta, potrebama zaštite potrošača i aktuelnih trendova razvoja infastrukture kvaliteta u Evropi i svijetu, dok su usluge u strategiji obuhvaćene samo u kontekstu bezbjednosti proizvoda koji se isporučuje na tržište kao dio određene usluge i pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacionog društva (kako definiše EU Direktiva 2015/1535).

Dostizanjem ciljeva utvrđenih ovim dokumentom, privreda RS i privreda cijele BiH će biti u poziciji da postanu aktivan i konkurentan učesnik na regionalnom, evropskom i svjetskom tržištu.

Prijedlog strategije dostaviće se Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.

 

 

Izvor: ekapija.com