logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obuka ocjenitelja BATA-e ISO/IEC 17025:2017 (BAS EN ISO/IEC 17025:2018) Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i umjernih laboratorija

Uz podršku Regionalnog fonda za infrastrukturu kvalitete Jugoistočne Europe (putem PTB Projekta tehničke suradnje), u Sarajevu je, od 17.9. do 19.9.2019. godine, održana obuka ocjenitelja u svezi zahtjeva novog izdanja standarda ISO/IEC 17025:2017 (BAS EN ISO/IEC 170625:2018).

 

Prvog dana obuci su nazočili vodeći ocjenitelji, ocjenitelji i eksperti, a obuka se odnosila na glavne izmjene u novom izdanju standarda, uključujući rizike i prilike, nepristranost, pravila odlučivanja, podugovaranje, izvještavanje, mjernu nesigurnost, uzorkovanje te ocjenjivanje laboratorija. Drugog i trećeg dana na obuci su sudjelovali vodeći ocjenitelji BATA-e, a fokus obuke je bio na izradi programa ocjenjivanja i ocjenjivanju laboratorija prema novom izdanju standarda, upravljanju rizicima, mjerama vezanim za rizike i prilike te pristupu zasnovanom na rizicima.

Obuku je kroz predavanja i rad u grupama implementirao Ioannis Sitaras, ravnatelj Sektora za akreditaciju laboratorija u Grčkom akreditacijskom tijelu (ESYD) i vodeći ocjenitelj za ispitne i medicinske laboratorije.

Na obuci je sudjelovalo ukupno 26 vodećih ocjenitelja, ocjenitelja i eksperata, a očekivanja od ove obuke su u potpunosti ispunjena.

 

 

Izvor: bata.gov.ba