logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Aktivnosti vezane za tranziciju na novo izdanje standarda ISO/IEC 17011:2017

U skladu sa Planom prelaska na novo izdanje standarda, a koji je izradila Rukovodna grupa MAC-a (MAC/MG), sva akreditaciona tijela (uključujući BATA-u) koja podliježu opciji B do 31.12.2019. dostaviće izvještaj o samoocjenjivanju (ILAC A3) u kojem je pored ostalog, potrebno opisati na koji način akreditaciono tijelo ispunjava zahtjeve novog izdanja standarda ISO/IEC 17011:2017.

 

S tim u vezi, a u svrhu usklađivanja dokumentacije BATA-e sa zahtjevima novog izdanja standarda, uz podršku Regionalnog fonda za infrastrukturu kvaliteta Jugoistočne Evrope (putem PTB projekta tehničke saradnje) u periodu od 01.10. do 04.10.2019. godine, organizirana je posjeta Institutu za akreditiranje BiH ekspertice Rozse Ring, koja ima višegodišnje iskustvo u akreditaciji i koja je kao članica ISO-CASCO-WG42 radne grupe radila na izmjeni standarda.

Tokom ove posjete uposlenici Instituta imali su priliku razgovarati sa eksperticom i razmijeniti mišljenja o zahtjevima novog izdanja standarda, a u okviru posjete za uposlenike Instituta održana je i jednodnevna obuka u vezi sa zahtjevima standarda.

 

 

Izvor: bata.gov.ba