logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavlјen standard o sprečavanju podmićivanja

Prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 37001:2019, Sistemi upravljanja za sprečavanje podmićivanja - Zahtjevi s uputstvima za upotrebu, objavljeno je metodom prijevoda.

 

Standard BAS ISO 37001:2019 precizira zahtjeve i osigurava uputstva za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, preispitivanje i unapređenje sistema upravljanja za sprečavanje podmićivanja. Sistem može biti samostalan ili integrisan u cjelokupni sistem upravljanja. Prevencija sprečavanja podmićivanja od izuzetne je važnosti za uspješno poslovanje svake kompanije.

Ovaj standard pomaže organizacijima da primijene razumne i srazmjerne mjere dizajnirane da spriječe i odgovore na podmićivanje u organizacijama. BAS ISO 37001:2019 je koncipiran tako da pomogne organizacijama da izbjegnu ili ublaže troškove, rizike i štetu od uključivanja u aktivnosti u vezi s podmićivanjem, da promovišu povjerenje i uvjerenost u poslovne dogovore i da poboljšaju svoju reputaciju. Može se primijeniti u organizacijama svih veličina i oblika i uspješno se kombinuje s drugim standardima.

Bоsаnskоhеrcеgоvаčki stаndаrd BAS ISO 37001:2019 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 55, Društvena odgovornost.

 

 

Izvor: bas.gov.ba