logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Prvi Forum kvaliteta 27. novembra u Sarajevu

Institut za certificiranje sistema u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje prvi Forum kvaliteta koji će se održati u srijedu, 27. novembra prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, sa početkom u 09:00 sati.

 

Cilj Foruma je okupljanje stručnjaka iz područja kvaliteta zbog razvijanja, promicanja i širenja politike i razvoja sistema upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda iz porodice ISO, ali i drugih, dok bi njegov zadatak bio unapređivanje teorije, prakse i kulture kvaliteta, podržavanje i provođenje naučnog i stručnog rada u području upravljanja, osiguranja i kontro-le kvaliteta, te zalaganje za potpuniju primjenu rezultata naučno-istraživačkog i stručnog rada u unapređivanju sistema kvaliteta.

 

Više detalja pronađite na linku.

 

 

Izvor: ekapija.com