logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Aktivnosti vezane za tranziciju na novo izdanje norme ISO/IEC 17011:2017

Sukladno Planu prelaska na novo izdanje norme, a koji je izradila Rukovodna skupina MAC-a (MAC/MG), sva akreditacijska tijela (uključujući BATA-u) koja podliježu opciji B do 31.12.2019. dostavit će izvještaj o samoocjenjivanju (ILAC A3) u kojem je pored ostalog, potrebno opisati na koji način akreditacijsko tijelo ispunjava zahtjeve novog izdanja norme ISO/IEC 17011:2017.

 

S tim u svezi, a u svrhu usklađivanja dokumentacije BATA-e sa zahtjevima novog izdanja norme, uz podršku Regionalnog fonda za infrastrukturu kvalitete Jugoistočne Europe (putem PTB projekta tehničke suradnje) u periodu od 01.10. do 04.10.2019. godine, organizirana je posjeta Institutu za akreditiranje BiH ekspertice Rozse Ring, koja ima višegodišnje iskustvo u akreditaciji i koja je kao članica ISO-CASCO-WG42 radne skupine radila na izmjeni norme.

Tijekom ove posjete uposlenici Instituta imali su priliku razgovarati sa eksperticom i razmijeniti mišljenja o zahtjevima novog izdanja norme, a u okviru posjete za uposlenike Instituta održana je i jednodnevna obuka u svezi zahtjeva norme.

 

 

Izvor: bata.gov.ba