logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Standard BAS EN 16942:2019 objavljen metodom prijevoda

Drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 16942:2019, Goriva - Identifikacija kompatibilnosti vozila - Grafički prikaz informacija za potrošače, objavljeno je metodom prijevoda.

 

Standardom BAS EN 16942:2019 se propisuju harmonizovani identifikatori za tečna i gasovita goriva koja se prodaju na tržištu. Zahtjevi u ovom standardu su dati kako bi se dopunile potrebe korisnika za informacijama u vezi s kompatibilnošću između goriva i vozila koja se plasiraju na tržište. Namjera je da identifikator bude vidljiv na pumpnim automatima za sipanje goriva, na vozilima, u prodavnicama motornih vozila i u uputstvima za korisnike, kako je opisano u ovom dokumentu.

Goriva koja se prodaju na tržištu uključuju, na primjer, derivate nafte, sintetička goriva, biogoriva, prirodni gas, tečni naftni gas, vodonik i biogas, kao i smjese spomenutih goriva koja se koriste za pokretanje vozila.

 

Grafički prikazi trebaju:

a) pružiti relevantnu, konzistentnu i jasnu informaciju o motornim vozilima koja se mogu redovno puniti kompatibilnim gorivima koja se plasiraju na tržište,

b) biti jednostavni i lako razumljivi;

c) biti postavljeni:

        1) na odgovarajućim benzinskim pumpama i njihovim "pištoljima" na stanicama za sipanje goriva,

       2) na čepovima ili u neposrednoj blizini čepova na rezervoarima za gorivo za vozila, preporučenim i kompatibilnim s tim gorivom i u priručnicima motornog vozila.

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 16942:2019 sadrži i nacionalni dodatak u kojem su definisani nаciоnalni zahtjevi za identifikatore za tečna i gasovita goriva koja se prodaju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

 

Izvor: bas.gov.ba