logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

AKAZ potpisao Ugovor o realiziranju programa facilitacije za uvođenje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti u SKB Mostar

Višegodišnja saradnja između AKAZ-a i Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru rezultirala je potpisivanjem ugovora o facilitaciji za dvije klinike: Klinika za onkologiju i Klinika za dječije bolesti.

 

Ugovor je potpisan na period od 12 mjeseci čime je dogovorena facilitacija i angažiranje dva AKAZ-ova facilitatora za stručnu podrošku uvođenju sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti.

Klinika za onkologiju SKB Mostar je jedina specijalizirana onkološka institucija u jugozapadnom dijelu BiH koja pokriva potrebe za svim oblicima onkološkog liječenja i skrbi za više od pola milijuna ljudi.

Klinika za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar godišnje hospitalizira oko 2000 pacijenata. Kroz poliklinički dio, subspecijalističke ambulante i kabinete godišnje se obradi oko 8000 djece. Imajući u vidu skori početak izgradnje nove Klinike za dječije bolesti u okviru SKB Mostar, uvođenje standarda sigurnosti i kvaliteta umnogome će doprinijeti kvalitetijem radu i boljim uslovima kako za zaposlenike ove klinike tako i za pacijente.

Sigurni smo da AKAZ-ove iskusne facilitatore čeka veliki posao u oblasti uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta i pripreme ove dvije klinike za certifikaciju/akreditaciju. Ipak, na osnovu iskustva, tvrdimo da će svi poslovi vezano za ovu oblast biti urađeni i da će se SKB Mostar u dogovoreno vrijeme moći pohvaliti da ima prve klinike koje su certificirane /akreditirane.

 

 

Izvor: akaz.ba