logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Mjerenje zadovoljstva korisnika u 2019. - Institut za standardizaciju BiH

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine u skladu sa zahtjevima standarda sistema upravljanja svake godine vrši mjerenje zadovoljstva korisnika radi dobijanja povratnih informacija u kojoj mjeri su zainteresovane strane zadovoljne pruženom uslugom.

 

Na osnovu rezultata mjerenja preduzimaju se određene korektivne mjere radi kontinuiranog unapređenja i poboljšavanja poslovnih procesa.

 

Osnovni ciljevi koji se žele postići mjerenjem zadovoljstva korisnika su:

  • razvijanje svijesti o potrebi provođenja anketiranja zadovoljstva korisnika;
  • razvijanje i promovisanje dijaloga s korisnicima;
  • neposredan kontakt sa širokim krugom korisnika;
  • prepoznavanje različitih grupa korisnika i dobijanje informacija o njihovim potrebama i očekivanjima;
  • unapređenje poslovnih procesa u Institutu.

 

Upotrebom online alata za anketiranje provedene su tri ankete, usmjerene na ključne relevantne zainteresovane strane. Rezultate provedenog istraživanja možete pogledati na:

 

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine se zahvaljuje svima vama koji ste izdvojili vrijeme za učešće u anketama, kao i na vašim prijedlozima i komentarima.

 

 

Izvor: bas.gov.ba