logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Odgađa se primjena novih standarda finansijskog izvještavanja u osiguranju

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) najavio je odgađanje efektivnog datuma primjene Međunarodnog standarda finansjskog izvještavanja MSFI 17 za ugovore o osiguranju na godišnje izvještajno razdoblje koje počinje 1. januara 2023. ili kasnije.

 

Udruženje Insurance Europe pozdravilo je ovu odluku, ali i istaklo da neka druga pitanja u osiguranju ostaju neriješena.

"Pozdravljamo odluku o odgodi datumu stupanja na snagu MSFI-ja 17 i produženju trenutnog izuzeća u vezi s primjenom MSFI-ja 9 - Finansijski instrumenti - na 2023., što će osigurateljima omogućiti da istovremeno primjenjuju oba standarda. MSFI 17 uvodi brojne i temeljne promjene u mjerenju bilanci i prezentaciji P&L-a koje će zahtijevati značajno razmišljanje i razvoj koji se odnose na modeliranje, podatke, aktuarske resurse, informatičke sisteme, obuku osoblja i komunikaciju investitora. Osim toga, odgađanje datuma stupanja na snagu omogućava dosljedno globalno usvajanje datuma", kazao je Olav Jones, zamjenik generalnog direktora Insurance Europe.

Ne očekuje se da će dvogodišnje kašnjenje zaustaviti ili usporiti implementacijske projekte.

Umjesto toga, kompanijama će se, uključujući i manje subjekte, omogućiti da se nose s stvarnim operativnim ograničenjima i, prema potrebi, regulatornim učincima.

Jones je dodao da Udruženje cijeni da su efektivni datumi MSFI-ja 17 i MSFI-a 9 odgođeni i da je postignut napredak u brojnim drugim pitanjima industrije, ali da je razočarano što je IASB odlučio da ne riješi pitanja vezana za godišnje kohortne zahtjeve te ostala pitanja u industriji ostavio neriješennim.

 

 

Izvor: indikator.ba