logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 58, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9, pripremio i objavio sljedeće izvorne standardizacijske dokumente:

 

BAS EN 1991-4/NA:2020, Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari - Nacionalni dodatak,

BAS EN 1991-2/NA:2020, Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova - Nacionalni dodatak,

BAS EN 1998-4/NA:2020, Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 4: Silosi, spremnici i cjevovodi - Nacionalni dodatak.

 

Ovi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokumenti, prvo izdanje, određuju vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i omogućuju primjenu standarda:

BAS EN 1991-4:2016, Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari,

BAS EN 1991-2:2016, Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova,

BAS EN 1998-4:2017, Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 4: Silosi, spremnici i cjevovodi.

 

 

Izvor: bas.gov.ba