logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

BATA uspješno izvršila prelaz sa ISO/IEC 17011:2004 na ISO/IEC 17011:2017

Vijeće za multilateralne sporazume EA (EA MAC) analiziralo je rezultate preispitivanja dokumenata (opcija B) na osnovu izvještaja o samoocjenjivanju BATA-e i donijelo odluku putem online glasanja kojom se potvrđuje da je BATA uspješno izvršila prelaz sa ISO/IEC 17011:2004 na ISO/IEC 17011:2017.

 

Odluka je na snazi od 26. maja 2020. godine.

Odluka je dostupna ovdje.

 

 

Izvor: bata.gov.ba