logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Prošle godine 121 proizvod u BiH nije ispunjavao bezbjednosne zahtjeve

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o stanju u oblasti nadzora nad tržištem neprehrambenih proizvoda u BiH za 2019. godinu, a kontrolom je utvrđeno da 121 model (63%), od 193 različita proizvoda koja su kontrolisana, nije ispunjavao propisane bezbjednosne zahtjeve.

 

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i nadležne inspekcije entiteta i Brčko distrikta BiH provode aktivnosti proaktivnog i reaktivnog nadzora nad tržištem, i na taj način vrše provjeru usklađenosti neprehambenih proizvoda stavljenih na tržište naše zemlje sa propisanim bezbjednosnim zahtjevima.

"Tokom 2019. godine realizovan je proaktivni nadzor za 23 grupe proizvoda, obavljeno 228 inspekcijskih kontrola, u okviru kojih su kontrolisana 193 različita proizvoda, od čega 121 model (63%) nije ispunjavao propisane bezbjednosne zahtjeve. Kao rezultat aktivnosti sa tržišta je povučeno 6.278 komada proizvoda, od čega je uništeno 4.543. Poslovni subjekti su, dobrovoljno ili po nalogu inspekcijskih organa, uskladili 9.464 komada proizvoda sa propisanim bezbjednosnim zahtjevima", saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Agencija je u prošloj godini pokrenula 24 predmeta reaktivnog nadzora nad tržištem, a sa tržišta je povučeno i vraćeno od potrošača 7.312 komada, dok je uništeno 324 komada bezbjednih proizvoda. Izvršeno je usklađivanje 21.497 komada proizvoda sa propisanim bezbjednosnim zahtjevima.

Nadzor se provodi s ciljem postizanja većeg stepena zaštite potrošača, obezbjeđivanja slobodnog ketanje roba i fer tržišne konkurencije.

 

 

Izvor: capital.ba