logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Firme pozvane na vebinar o standardima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Vanjskotrgovinska komora BiH organizira vebinar "Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 45001:2018 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu" koji će biti održan putem Zoom online platforme 11. septembra 2020. godine sa početkom u 10:00 sati.

 

Cilj vebinara je upoznavanje učesnika sa, u prvom redu, izmjenama koje uvodi ISO 45001 u odnosu na svog prethodnika OHSAS 18001.

ISO 45001, sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu pomaže organizacijama u BiH u osiguravanju sigurnog i zdravog radnog okruženja za vlastite radnike i druge osobe koje na bilo koji način prisustvuju ili sudjeluju u poslovnim aktivnostima organizacije.

Pravilna primjena standarda ISO 45001 sprječava nastanak ozljeda na radu, smrtnih slučajeva i zdravstvenih problema povezanih sa obavljanjem posla, te unaprjeđuje zdravlje i sigurnost na radu uopće.

Više o prijavi na vebinar pogledajte na sajtu komore.

 

 

Izvor: ekapija.com