logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obuka ocjenitelja BATA-e sa ciljem upoznavanja sa izmjenama BATA dokumenata te izmjenama drugih relevantnih dokumenata (EA, ILAC, IAF)

U skladu sa potrebama BATA-e, a uvažavajući trenutno specifične uslove funkcioniranja i rada uzrokovane pandemijom COVID 19 te poštujući mjere zaštite od širenja pandemije preporučene od strane nadležnih institucija u BiH,

 

organizirana je i implementirana online obuka ocjenitelja inspekcijskih tijela i laboratorija sa ciljem upoznavanja sa izmjenama BATA dokumenata te izmjenama drugih dokumenata (EA, ILAC, IAF) relevantnih za akreditiranje i ocjenjivanje laboratorija i inspekcijskih tijela.

Obuka je bila fokusirana na zahtjeve i kriterije kompetentnosti ocjenitelja/eksperata utvrđene zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17011:2018 i BATA dokumentima, na planiranje i provođenje ocjenjivanja te izvještavanje o ocjenjivanju. Poseban akcenat dat je na principe ocjenjivanja bazirane na riziku i u skladu sa tim planiranje ocjenjivanja, izradu programa ocjenjivanja te tehnike ocjenjivanja, uključujući ocjenjivanje na daljinu.

Također, svim učesnicima obuke (ocjeniteljima/ekspertima laboratorija i inspekcijskih tijela) prezentirane su izmjene dokumenta ILAC-P10:07/2020, a ocjeniteljima/ekspertima inspekcijskih tijela i izmjene relevantnih ILAC-ovih dokumenata (ILAC-P15:05/2020, ILAC-G27:07/2019, ILAC-G28:07/2018).

Obuka je održana 17.9.2020. godine putem video-komunikacijske platforme i aplikacije Microsoft teams. Na obuci je učestvovalo 46 ocjenitelja/eksperata, a implementirali su je uposlenici BATA-e, vodeći ocjenitelji za inspekcijska tijela i laboratorije, Vasilije Hamović i Alija Hajdar.

 

 

Izvor: bata.gov.ba