logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Gradiška ponovo potvrdila status povoljnog poslovnog okruženja

Grad Gradiška upsješno je prošla proces resertifikacije prema zahtjevima III izdanja regionalnog standarda BFC SEE, čime je potvrdila da je grad sa povoljnim poslovnim okruženjem, saopšteno je iz Privredne komore RS.

 

Prednosti za investiranje u Gradišku ogledaju se prvenstveno u njegovom izuzetno povoljnom geostrateškom položaju, na granici sa EU, zatim pristupu međunarodnim tržištima (CEFTA, EFTA, Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom), pristup tržištu od preko 500 miliona kupaca, sigurnost u poslovanju, povoljan zakonski okvir za strana ulaganja (transfer profita oslobođen je od plaćanja poreza, strane investicije izuzete od plaćanja carine na opremu koja je predmet ulaganja), kompetitivna i kvalifikovana radna snaga, uređena infrastruktura uz veoma povoljne operativne troškove poslovanja i sl.

Kako je navedeno na sajtu komore, gradska uprava pruža investitorima podršku pri odabiru lokacija za investiranje, zatim u toku procesa investiranja, a nastavlja pružati podršku i tokom poslovanja. Pojednostavljeni su procesi izdavanja dokumentacije, smanjeni su troškovi poslovanja, uspostavljen je jednošalterski sistem za sve administrativne postupke koji se odnose na proces građenja i registracije poslovne djelatnosti. Građevinska dozvola se može dobiti za pet dana od dana predaje kompletnog zahtjeva.

Mogućnost za ulaganje u greenfield zonu Agroindustrijska zona Nova Topola koja zauzima 144ha. Zona je vlasništvo opštine i opremljena je komunalnom infrastrukturom (voda, električna energija, kanalizacija, telefon/internet). Investicione mogućnosti: kupovina i najam. Početna cijena zemljišta iznosi: 4€/m²; naknada za rentu: 6-12€/m2; naknada za uređenje građevinskog zemljišta: besplatno.

Lokacije su pogodne za poljoprivredno-prehrambenu industriju, industriju tekstila kože i obuće, servise, trgovačke centre, tehničke i inženjerinske usluge.

Privredna komora Republike Srpske tehnički je sekretarijat za realizaciju programa sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE u Republici Srpskoj.

 

 

Izvor: ekapija.com