logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Međunarodni aerodrom Sarajevo dobio zdravstveni sertifikat

Međunarodni aerodrom Sarajevo je uspješno okončao aktivnosti na akreditaciji u okviru ACI (Airports Council International) programa akreditacije zdravstvenih usluga na aerodromima.

 

Nakon pregleda dokaza izvedenih kroz postupak procjene, Međunarodni aerodrom Sarajevo je pokazao i dokazao da pruža sigurno okruženje za sve putnike, u skladu sa preporučenim zdravstvenim mjerama utvrđenim u ACI smjernicama za ponovno pokretanje i oporavak zrakoplovnog poslovanja, preporukama Vijeća ICAO-a i u skladu sa najboljom industrijskom praksom.

ACI-jev (Airports Council International) program zdravstvene akreditacije aerodroma (ACI Airport Health Accreditation Programme) omogućuje aerodromskim operatorima da utvrde usklađenost uspostavljenih zdravstvenih mjera na svojim aerodromima sa preporukama ICAO-ove (International Civil Aviation Organization) radne grupe za oporavak zrakoplovstva (Council Aviation Recovery Task Force), saopšteno je na sajtu aerodroma.

Zdravstvena akreditacija obuhvatila je više faza i podrazumijevala je ispunjavanje upitnika i prateće dokumentacije, uz održavanje on line intervjua i provjera sa predstavnicima Vijeća aerodromskih operatora. Po ispunjenju svih zahtjeva na osnovu predočenih dokaza Međunarodnom aerodromu Sarajevo je odobrena certifikacija prema ACI programu zdravstvene akreditacije aerodroma.

Nakon dobijenog certifikata o akreditaciji, aerodromski operator u redovnim vremenskim intervalima, samostalno provodi nadzor nad primjenom zdravstvenih mjera te na godišnjem nivou obnavlja dobijeni certifikat kroz provođenje postupka recertifikacije i dokazivanja kontinuirane usklađenosti sa zahtjevima programa.

 

Izvor: eKapija.com