logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Preduzeće "eib internationale" a.d. cerrtifikovano prema ISO 22301:2019

Preduzeće eib internationale a.d. cerrtifikovano prema standardima ISO 22301:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 27001:2013.

 

Fokus ISO 22301 je da se osigura kontinuitet u poslovnoj isporuci proizvoda i usluga nakon pojave incidenta koji izaziva poremećaj. To se postiže sagledavanjem prioriteta kontinuiteta poslovanja (kroz analizu uticaja poslovanja), koji potencijalni događaji mogu izazvati poremećaj i uticati na poslovne operacije (kroz procenu rizika), definisanjem šta treba preduzeti da se takvi događaji ne bi dešavali, a zatim definisanjem kako oporaviti minimalne i normalne operacije u najkraćem mogućem vremenskom roku.

ISO 9001:2015 predstavlja skup politika, procesa, dokumentiranih procedura i zapisa koji propisuju način kako će kompanija kreirati i isporučivati proizvod ili uslugu prema svojim klijentima.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu;

Poboljša odnos prema životnoj sredini;implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbijedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve;

 

ISO 27001:2013 standard su kreirali najbolji svjetski stručnjaci na polju informacijske sigurnosti, i propisuje metodologiju za primjenu upravljanja informacijskom sigurnošću u organizaciji. ISO 27001 je postao najpopularniji standard informacijske sigurnosti u svijetu, te su mnoge kompanije certificirane prema njemu.

Kompanija EIB INTERNATIONALE a.d. je uvođenjem i primjenom ovih standarda uskladila svoja interna pravila i procese kako bi unaprijedila kvalitet pružanja usluga prema klijentima i prilagodila svoje poslovanje stalnim promjenama na tržištu.

Ova kompanija je tako još jednom pokazala svoje opredjeljenje i posvećenost kvaliteti poslovanja, stavljajući u fokus zadovoljstvo svojih klijenata, saradnika i poslovnih partnera i kao takva opravdala reputaciju učinkovitosti, pouzdanosti I stručnosti.

 

Izvor: issbih.ba