logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održana obuka u vezi sa dokumentom ILAC G26:11/2018 Guidance for the Implementation of a Medical Accreditation Scheme

Uz podršku projekta PTB-a FV-95330-03 /BMZ-Nr. 2018.2083.6 / Regional Consultancy Fund QI – South East Europe, a u cilju jačanja znanja i kapaciteta rada BATA-e, održan je jednodnevni webinar u vezi sa dokumentom ILAC G26:11/2018 Guidance for the Implementation of a Medical Accreditation Scheme i to za osoblje BATA-e i vanjske suradnike (TO/TE).

 

Prezentaciju zahtjeva dokumenta i njegove primjene u praksi je izvršila uposlenica Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), gdja Dragica Križanec, stručni savjetnik za mikrobiološke i medicinske laboratorije i vodeći ocjenitelj za ispitne i medicinske laboratorije.

Putem video konferecijske platforme Cisco Webex učesinici su upoznati sa praktičnim smjernicama za akreditaciona tijela koja uvode šemu akreditiranja medicinskih laboratorija prema standardu ISO 15189, a u kojem su identificirani ključni aspekti standarda, istaknuti njegovi specifični elementi i date preporuke za razvoj i održavanje šeme akreditiranja zasnovane na ISO 15189. Naglašene su faze razvoja šeme, provjera i održavanje šeme akreditiranja, uključivanje državnih/strukovnih propisa i zahtjeva, upravljanje rizikom, kao i drugi važni elementi čijim ispunjavanjem se osigurava kompetentnost u radu i validnost rezultata laboratorije.

Organizaciju obuke, sadržaj obuke, metod rada, kao i kompetencije predavača od strane učesnika obuke ocijenjene su veoma visokim ocjenama.

 

Izvor: bata.gov.ba