logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi BiH standard iz područja sigurnosti mašina usvojen metodom prijevoda

Drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 62061:2021, Sigurnost mašina - Funkcionalna sigurnost električnih, elektronskih i programabilnih elektronskih sistema za upravljanje koji se odnose na sigurnost, usvojeno je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 40, Mašine i alati, Instituta za standardizaciju BiH.

Standard predstavlja prijevod engleske verzije standarda EN 62061:2005, koja uključuje korigendum iz februara 2010, te amandmane A1 iz februara 2013. i A2 iz augusta 2015. godine.

Standard BAS EN 62061:2021 precizira zahtjeve i daje preporuke za dizajn, integraciju i validaciju sigurnosnih električnih, elektronskih i programabilnih elektronskih upravljačkih sistema (SRECS) za mašine. Primjenjiv je na upravljačke sisteme koji se koriste, pojedinačno ili u kombinaciji, za obavljanje sigurnosnih upravljačkih funkcija na mašinama, koji nisu rukom prenosivi dok rade, uključujući grupu mašina koje zajedno koordiniraju.

Ovaj standard ne pokriva sve zahtjeve (npr. zaštita, neelektrične mjere zaštite blokiranja ili neelektrično upravljanje) koji su potrebni ili zahtijevani drugim standardima ili propisima kako bi se zaštitile osobe od opasnosti. Svaka vrsta mašina ima jedinstvene zahtjeve koji trebaju biti zadovoljeni kako bi se pružila odgovarajuća sigurnost.

Standard BAS EN 62061:2021:

- bavi se samo funkcionalnim sigurnosnim zahtjevima koji su namijenjeni smanjenju rizika od povreda ili ugrožavanju zdravlja ljudi u neposrednoj blizini mašine i osoba koje su direktno uključene u upotrebu mašine;

- ograničava se na rizike koji nastaju direktno iz opasnosti same mašine ili iz grupe mašina koje rade koordinirano;

- ne određuje zahtjeve za performanse neelektričnih (npr. hidrauličkih, pneumatskih) upravljačkih elemenata za mašine;

- ne pokriva električne opasnosti koje proizilaze iz same električne upravljačke opreme (npr. strujni udar - vidi IEC 60204-1).

 

Izvor: isbih.gov.ba