logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi MEST za održivost usluga turističkog smještaja

Institut za standardizaciju Crne Gore je, na predlog tehničkog komiteta ISME/TK 011: Turizam i srodne usluge, publikovao novi crnogorski standard MEST ISO 21401:2019 - Turizam i srodne usluge - Sistem menadžmenta održivosti za smještajne kapacitete - Zahtjevi.

 

Ovaj MEST je identičan sa međunarodnim standardom ISO 21401 koji je razvio međunarodni tehnički komitet ISO/TC 228, čiji sekretarijat zajednički vode nacionalna tijela za standardizaciju UNE (Španija) i INNORPI (Tunis).

Budući da se radi o standardu koji ima klasičnu strukturu sistema menadžmenta (kao što je ISO 9001 ili ISO 14001), može se primijeniti na sve vrste smještaja bez obzira na tip, veličinu ili geografsku lokaciju.

Standardom se utvrđuju ekološki, sociokulturni i ekonomski zahtjevi: upravljanje vodama, upravljanje energijom, proizvodnja otpada, zaštita flore i faune, odnos sa lokalnom zajednicom, promocija lokalne kulture, uslovi rada, ekonomska održivost smještaja, bezbjednost i zdravlje gostiju i radnika, zadovoljstvo gostiju itd.

Primjena standarda će uticati na smještajne kapacitete u smislu unapređenja njihovog upravljanja, poboljšanja reputacije, pružanja kvalitetnijih usluga klijentima i poboljšanja odnosa sa dobavljačima, zaposlenima i lokalnom zajednicom.

 

 

Izvor: isme.me