logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Uspješno završena sertifikacija integrisanog sistema menadžmenta u Ocean Montenegro d.o.o., Bar

Ocean Montenegro d.o.o. je uspješno realizovao sertifikacioni audit koji je sproveden od strane međunarodnog sertifikacionog tijela Bureau Veritas sa sjedištem u Parizu.Ocean Montenegro d.o.o. je koncesionar u Luci Bar koji pruža usluge lučke pilotaže, priveza i odveza brodova, remorkaže i usluga tegljenja brodova u okviru Ocean Team grupe kompanija koje se bave pružanjem usluga u pomorskom saobraćaju.


OCEAN MONTENEGRO d.o.o. su dodijeljeni sledeći sertifikati:

  • ISO 9001 – Sistemi menadžmenta kvalitetom
  • ISO 14001 – Sistemi menadžmenta životnom sredinom
  • ISO 45001 – Sistemi menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu


Predmet i područje primjene su utvrđeni i dokumentovani u Politici integrisanog sistema menadžmenta:

"Pružanje lučkih usluga - pilotaža, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti i shipchandler-a" (Provision of port services – pilotage, mooring/unmooring, tugging/towing of vessels, delivery of water supplies, transport of port authorities and shipshandlers).

Na ovaj način je potvrđeno da menadžment Ocean Montenegro d.o.o., Bar u svom poslovanju uvijek i na prvom mjestu ima u vidu potrebe klijenata i korisnika usluga, koji Ocean prepoznaju kao nekoga ko pomjera granice u kvalitetu pružene usluge, iza cijeg imana stoji odgovornost, struka i tradicija.

Pripreme za sertifikaciju su sprovedene u saradnji tima konsultanata Trkulja Consulting doo, Beograd i tima za integrisani sistem menadžmenta Ocean Montenegro d.o.o., Bar.

 

 

Izvor: Ocean Montenegro d.o.o., Bar