logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Uspješno završena sertifikacija integrisanog sistema menadžmenta u Interlog d.o.o., Bar

Interlog d.o.o., Bar posluje kao generalni agent najveceg kontejnerskog brodara Maersk Line-a za teritoriju Crne Gore od 1999. godine i od tada se kompanija kontinuirano razvija, prateći svetske standarde agenture i transporta u pomorskom saobracaju.


Interlog d.o.o., Bar, 2012. godine postaje generalni agent vodećeg RO- RO carriera Grimaldi Lines i proširuje svoje aktivnosti u luci Bar podržavajući izvoz FIAT-ovih automobila iz fabrike u Kragujevcu u Srbiji, po celom svetu.

Pouzdanost i kvalitet pružanja usluga u agenturi brodova potvrđuje i to da je Interlog d.o.o., Bar je između ostalog bio angažovan u strateškim projektima, postavljanja podvodnog energetskog kabla koji povezuje Crnu Goru i Italiju, kao i na projektu istraživanja morskog dna radi eksploatacije nafte i gasa.

Interlog d.o.o. je uspješno realizovao sertifikacioni audit koji je sproveden od strane međunarodnog sertifikacionog tijela Bureau Veritas sa sjedištem u Parizu.

Interlog d.o.o. su dodijeljeni sledeći sertifikati:

  • ISO 9001 – Sistemi menadžmenta kvalitetom
  • ISO 14001 – Sistemi menadžmenta životnom sredinom
  • ISO 45001 – Sistemi menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu

 

Predmet i područje primjene su utvrđeni i dokumentovani u Politici integrisanog sistema menadžmenta:
Agentura brodova i prateće usluge u pomorskom saobraćaju Ship Agency and Related Services in Maritime Transport.

Na ovaj način je potvrđeno da menadžment Interlog d.o.o., Bar u svom poslovanju uvijek i na prvom mjestu ima u vidu potrebe klijenata i korisnika usluga, koji Interlog d.o.o., Bar prepoznaju kao nekoga ko pomjera granice u kvalitetu pružene usluge, iza čijeg imena stoji odgovornost, struka i tradicija.

Pripreme za sertifikaciju su sprovedene u saradnji tima konsultanata Trkulja Consulting doo, Beograd i tima za integrisani sistem menadžmenta Interlog d.o.o., Bar.

 

 

Izvor: Interlog d.o.o., Bar