logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Za mjerenje kvaliteta vode u rijekama oprema vrijedna 12.000 eur

Kroz prekogranični projekat "Rehabilitacija ilegalnih odlagališta otpada na rijeci Lim" nabavljena savremena oprema za ispitivanje kvaliteta vode.

 

Zahvaljujući opremi, vrijednoj 12.000 eur vršiće se ispitivanje i provjera kvaliteta voda, uočavanje eventualnog zagađenja, čime će se smanjiti rizik od ekoloških incidenata i doprinijeti zaštititi rijeke Lim.

"Upotrebom ove opreme dobićemo konkretene rezultate na osnovu kojih ćemo vršiti ocjenu kvaliteta voda Lima. Za sada ćemo samo za interne potrebe provjeravati stanje, ali planiramo da u nekom budućem periodu ovu opremu proširimo sa dodatnom aparaturom i da pružnimo našim građanima jedan novi servis, preko kojeg će moći da apliciraju za provjeru kvaliteta raznih voda. Za sada je to još uvijek u fazi pripreme, treba da dobijemo potvrde i saglasnosti od državnih organa, ali trenutno je najvažnije da smo uspjeli da nabavimo opremu i da je instaliramo", kazao je Jasmin Ćorović sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj.

On je napomenuo da još uvijek nijesu definisali koliko često će vršiti ispitivanja kvaliteta vode, te da će za sada uzorke uzimati po potrebi, navodi se na opštinskom sajtu.

"Opremu ćemo koristiti za mjerenje kvaliteta rijeke Lim, Bistrice i svih pritoka Lima, a vjerovatno će mjerenje biti posebno popularno tokom ljetnjih mjeseci, kada su aktuelne plaže i kada se naši sugrađani kupaju u Limu. Važno nam je to što ćemo moći da im damo obavještenja, prema kojima bi trebali da se upravljaju, a ispitivanje kvaliteta vode posebno je važno i za one koji koriste rijeku Lim za navodnjavanje", rekao je Ćorović uz podsjećanje da je dvoje zaposlenih iz Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj obučeno za upotrebu savremene opreme.

Partner na ovom projektu i predstavnik NVO Euromost Almer Mekić je kazao će oprema pomoći opštinskim službama u radu, ujedno podsjećajući da svi zajedno treba da rade na zaštiti rijeke Lim.

"Oprema podrazumijeva da ćemo u svakom trenutku moći da kontrolišemo kvalitet vode na zahtjev građana. Podsjećam da ovu vodu koristi veliki broj poljoprivrednih prozvođača, koji će na osnovu rezultata moći sa sigurnošću da koriste vodu iz rijeka u Bijelom Polju", kazao je Mekić.

 

 

Izvor: ekapija.com