logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Uspješno završena sertifikacija integrisanog sistema menadžmenta u Logicar d.o.o., Bar

Logicar d.o.o. je uspješno realizovao sertifikacioni audit koji je sproveden od strane međunarodnog sertifikacionog tijela Bureau Veritas sa sjedištem u Parizu.

 

Logicar d.o.o. je osnovan 2011. godine sa primarnim fokusom na poslove prijema i otpreme FIAT-ovih vozila u tranzitu preko Luke Bar.

Danas, njihov stručni tim carinskih agenata uz podršku logističke operative pruža kompletnu “Door to Door Delivery” uslugu, optimizujući logističko rješenje kombinujući brodski - željeznički - kamionski transport kako bi teret stigao na željenu destinaciju.

Pored Crne Gore pokrivaju tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Albanije u segmentima kontejnerskog transporta, zbirnih i avio pošiljki, generalnih tereta i specijalnih cargo projekata.

Logicar d.o.o. su dodijeljeni sledeći sertifikati:

  • ISO 9001 – Sistemi menadžmenta kvalitetom
  • ISO 14001 – Sistemi menadžmenta životnom sredinom
  • ISO 45001 – Sistemi menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu


Predmet i područje primjene su utvrđeni i dokumentovani u Politici integrisanog sistema menadžmenta:

Pružanje usluga špedicije i ostalih usluga u transportu i carinskom posredovanju (Provision of forwarding services and other services in transport and custom brokerage).

Na ovaj način je potvrđeno da menadžment Logicar d.o.o., Bar u svom poslovanju uvijek i na prvom mjestu ima u vidu potrebe klijenata i korisnika usluga, koji Logicar d.o.o., Bar prepoznaju kao nekoga ko pomjera granice u kvalitetu pružene usluge, iza čijeg imena stoji odgovornost, struka i tradicija.

Pripreme za sertifikaciju su sprovedene u saradnji tima konsultanata Trkulja Consulting doo, Beograd i tima za integrisani sistem menadžmenta Logicar doo, Bar.

 

 

Izvor: Logicar doo, Bar