logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

8. maj - Dan Instituta za standardizaciju Crne Gore

Institut kao nacionalno tijelo za standardizaciju, zastupajući interese svih zainteresovanih strana u ovoj značajnoj oblasti, uspostavlja, održava i razvija sistem standardizacije u Crnoj Gori poštujući zahtjeve i preporuke međunarodnih i evropskih organizacija.

 

Međunarodna zajednica i Evropska unija prepoznaju standardizaciju kao preduslov za uključivanje u međunarodne i evropske integracione tokove i osnovu za uklanjanje tehničkih prepreka u trgovini, tj. obezbjeđivanje slobodnog protoka roba i usluga.

Funkcionalnim sistemom standardizacije ostvaruje se poboljšanje zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja, biljaka i zaštita životne sredine, unapređivanje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga, utvrđivanje njihove namjene, unificiranje, kompatibilnost i zamjenljivost, razvoj i unapređenje proizvodnje i prometa robe odnosno vršenja usluga kao i unapređenje međunarodne trgovine sprečavanjem ili otklanjanjem nepotrebnih tehničkih prepreka u trgovini.

Koliko su standardi dio svakodnevice i koliko nam olakšavaju život, postajemo svjesni tek kada oni nisu primijenjeni, npr. kada utičnica za struju u zemlji u koju smo otputovali nije kompatibilna sa našim punjačem za mobilni telefon, kada su oznake za benzin na pumpama drugačije nego u našoj zemlji ili kada bankomat u drugoj zemlji ne prepoznaje našu platnu karticu.

Danas je u Institutu, u okviru 18 stručnih tijela, oko 160 eksperata iz različitih organizacija angažovano na preuzimanju evropskih i međunarodnih standarda u nacionalni sistem standardizacije. Trenutno je korisnicima u Crnoj Gori na raspolaganju oko 23.000 crnogorskih standarda, važećih i standarda u pripremi. Prateći savremene trendove, Institut kontinuirano radi na promovisanju primjene standarda i njihovoj dostupnosti što širem krugu korisnika.

Institut za standardizaciju Crne Gore će radno provesti svoj rođendan i čestitamo svim zaposlenim i saradnicima Instituta ovaj jubilej i zahvaljujemo se na uspješnoj saradnji sa željom da se ona u budućnosti još više unaprijedi.

 

 

Izvor: isme.me